A közel ötszázéves reformációt ünnepelték Szegeden + FOTÓK

Cikkünk frissítése óta eltelt 7 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

reformatus_templom09_gsIdén 496 éve, hogy Luther Márton cselekedete elindította a reformációt. Az évfordulóra Szegeden idén is protestáns napokkal emlékeztek.

Világszerte számos helyen, így Szegeden is megemlékeznek róla, hogy 1517. október 31-én Luther Márton ágoston rendi szerzetes 95 tételt tartalmazó levelével elindította a lelki-szellemi mozgalmat, a reformációt. Városunkban nagy hagyománya van a protestáns napoknak, melynek keretében közel egy héten át minden nap más protestáns felekezet templomában gyűlnek össze a hívek, és egy máshonnan való igehirdető tartja a prédikációkat.

Solus Christus

Luther az akkori katolikus egyház visszásságai ellen szóló tételeit október 31-én küldte el Albrecht mainzi érseknek, illetve a wittenbergi vártemplom kapujára is felszegezte. Sok más mellett főként a búcsúcédulák árusítását ostorozta, hiszen az akkori egyház azt hirdette, hogy a búcsúcédulák megvásárlásával bűnbocsánatot nyerhetnek a hívek. A lutheri tanokat általában négy latin kifejezéssel foglalják össze: sola gratia – egyedül Isten kegyelme által menekülhet meg az ember, sola fide – egyedül hit által igazulhatunk meg, sola scriptura – egyedül a Szentírás a keresztyén hit alapja, solus Christus – egyedül Jézus Krisztus által van megigazulás és megváltás. A reformáció számos vívmányt hozott, így például az anyanyelvű igehirdetést vagy a lutheri bibliafordítást.

Idei tematikájuk szorosan összefonódik a tavalyival, a „sola scriptura” (egyedül a Szentírás által) áll kérdéskör áll a középpontban. Már október 27-én megkezdődtek az istentiszteletek, akkor a Kálvin téri református templomban Cserháti Sándor hirdetett igét „Egyedül a Szentírás!” címmel. Hétfőn a baptista imaházban ragadták meg az alkalmat a megemlékezésre, kedden és szerdán pedig az újszegedi református templomban, majd az evangélikus templomban folytatódtak. Csütörtökön este a hagyományoknak megfelelően a Honvéd téri református templomnál a gyülekezetek képviselői megkoszorúzták a bejárat melletti Abádi Benedek és Szegedi Kis István szobrait, miközben Bodnár Éva az Istentől, valamint a két reformátortól kapott örökségről beszélt az ünneplőknek. Megemlékezésén magasztalta a szobrok formájában tovább élő alakok hősiességét, akik vérükig kitartottak hitük mellett. „Sokaknak ez a nap a halottakkal való kapcsolatfelvétel, de nekünk ez a protestánsok ünnepe” – fogalmazott.

„Egyedül Istené a dicsőség!”, e tantétel köré építette Sztupkai Mihály metodista lelkipásztor az esti úrvacsorával egybekötött emlék-istentiszteletet. A lelkipásztor szerint ma olyan világban élünk, ahol az értéket értéktelennek, az értéktelent pedig értékként kezeljük. „Minden Istené, minden az ő uralma alatt áll, és minden hozzá köthető…az ember önmagában semmi” – így prédikált. De mit tehetnek a hívek Isten dicsőségéért? – érkezett a kérdés. Az istentiszteleten elhangzottak szerint bárki viheti az úr hírét szavakban, személyes kapcsolatokban, a gyülekezetben, sőt, még a skype vagy az elektronikus levelezés útján is pusztán azzal, hogy a krisztusi utat járja.

reformatus_templom23_gs

„Ma protestánsnak nem jelent más lenni, mint régen: az isteni igének megfelelő élet folytatása. A protestáns azt jelenti, hogy tiltakozni valami ellen. ‘Belekötünk’ abba, ami nem megfelelő az Isten igéjéből tanultaknak” – mondta portálunknak Kereskényi Sándor, a Honvéd téri egyházközség vezető lelkésze, majd hozzátette: keresik azokat az új színtereket, melyekkel több fiatalt szólíthatnak meg, habár véleménye szerint „nincs erősebb hívogató erő, mint a tisztán hirdetett ige és az arról folytatott beszélgetés”.

Default thumbnail
Előző sztori

Szalmabálák égnek Fábiánsebestyén határában

Default thumbnail
Következő sztori

VM: nő a lakosság környezettudatossága, nagy siker a TeSzedd!

Legutóbbi hasonló cikkek