/

Ezen a napon… – március 4. + FOTÓK, VIDEÓ

Cikkünk frissítése óta eltelt 9 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Minden nap történik valami, de az elmúlt évek, évtizedek, netán évszázadok is bővelkedtek figyelemreméltó eseményekben: híres emberek születtek és hunytak el, háborúk indultak, békék köttettek, sorsdöntő események történtek e napon.

Névnapok: Kázmér, Adorján, Adria, Adrián, Adrianna, Adriel, Adrienn, Arián, Bajnok, Brútusz, Kazimír, Lúciusz, Zorán

840 éve, 25 éves korában – feltehetően mérgezésben – meghalt III. István magyar király

618 éve született Tengerész Henrik portugál herceg, felfedező, I. János portugál király harmadik fia, Covilhã ura. A nagy felfedezések korának egyik legismertebb személyiségévé vált, Afrika nyugati partjait feltáró expedíciói elősegítették Portugália gyarmatosításait.
Állítólag már 1414-ben rávette apját, hogy támadja meg Ceuta arab kikötőt, és ettől kezdve Portugália ellenőrizte a Gibraltári-szorost. Ez volt az egyetlen olyan expedíció, amin maga a herceg is részt vett, a többit „csak” szervezte. A följegyezések szerint „sosem érintett borospoharat vagy asszonyi szájat, egyetlen szenvedélye az volt, hogy az afrikai partokról föllebbentse a fátylat”. E jellemzés romantikáját és a hercegről a történelemben kialakult ábrándos képet jelentősen lerontja az a tény, hogy ezt az arculatot egy, a herceg által fizetett krónikás alakította ki.

no images were found

Sokat tett a hajózás fejlesztéséért, a legenda szerint Portugália legdélibb részén, a Vincent-foknál fekvő Sagresben alapított navigációs iskolát, ami mellett állítólag még csillagvizsgáló tornyot és fegyvergyárat is építtetett. A közeli Lagos kikötője jó lehetőséget nyújtott a hajózás és a hajóépítés fejlesztésére. Egy legenda szerint az ő hajóépítő mérnökei tervezték az első karavellákat – ezek a hosszú tengeri hajózásra alkalmas, háromárbocos, háromszögvitorlás, karcsú, fordulékony, gömbölyített fenekű, tőkesúlyos hajók váltak a tengeri felfedező utak fő eszközeivé. A portugál tengerészeknek sikerült először úgy rögzíteniük az iránytűt, hogy az mindig vízszintesen álljon, és pontosan mutassa az irányt.

450 éve a hadadi csatában I. Ferdinánd magyarországi vezérei legyőzik János Zsigmondot

334 éve született Vivaldi olasz barokk zeneszerző és hegedűvirtuóz

221 éve Vermont 14. államként csatlakozott az Amerikai Egyesült Államokhoz

215 éve lépett hivatalba John Adams, az Amerikai Egyesült Államok 2. elnöke. Elnöksége során a külpolitikáját támadták leggyakrabban, ami nem egy kongresszusi gyűlésen szított heves vitákat. Adams és federalistái inkább a britekkel vette fel a kapcsolatot, amit Jefferson és a republikánusok elleneztek.
1798-ban egy hadüzenet nélküli flottaháború tört ki az Egyesült Államok és Franciaország közt. A federalisták Washington elnöksége alatt már kiépítettek egy nagy hajóhadat, aminek költségeit csak az adó növelésével lehetett fedezni.
Adams nem volt jó a tárgyalóasztal mögött, még a saját kabinetje felett sem volt uralma. A kabinet inkább Hamiltont bízta meg a politikai tevékenységek folytatásával. 1801-ben Thomas Jefferson legyőzte a választásokon.
A Függetlenségi Nyilatkozat ötvenedik évfordulóján halt meg, 1826. július 4-én. Az utolsó szavai azok voltak, hogy „Thomas Jefferson túlél…”, bár Jefferson éppen néhány órával előtte halt meg. Adams 90 évet és 247 napot élt, így az Egyesült Államok leghosszabb ideig élő elnökeként tartották számon egészen 2001-ig, amikor Ronald Reagan is betöltötte ezt a kort

203 éve lépett hivatalba James Madison, az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke. Elnökként korábbi nézeteihez hűen úgy vélekedett, hogy a törvényhozó szervnek kell kormányozni az országot. Sokáig fontolgatott mindent és ezért kortársai határozatlannak és gyengének tartották. Felesége, Dolley Madison sokkal népszerűbb volt nála és ő tekinthető az első igazi First Ladynek, noha csak 1877-ben vetették papírra először ezt a kifejezést.
Elődjéhez hasonlóan Madison is megpróbálta békés eszközökkel rábírni az egymással háborúzó franciákat és briteket az amerikai kereskedelem semlegességének tiszteletben tartására, hogy hagyjanak fel az amerikai hajók zaklatásával. A terv nem járt sikerrel, mert I. Napóleon francia császár cselén megbukott az elképzelés.
Eközben északon fellázadtak az indiánok, míg délen a floridaiak fellázadtak a spanyolok ellen és kérték államuk annektálását. Madison úgy érezte, hogy mindent megtett a konfliktusok békés rendezésére, de semmit nem ért el. 1812-ben a Kongresszus nyomására hadat üzentek Nagy-Britanniának, holott diplomáciai eszközökkel már sikerült elérni, hogy a brit parlament elfogadjon egy törvényt, amely szerint felhagynak az amerikaiak bojkottjával. A hír azonban késett, és kitört a brit–amerikai háború.
Az 1830-as évek közepén már csak Madison volt életben az Alapító Atyák közül. Mivel a függetlenség kikiáltásának napján, július 4-én halt meg Adams, Jefferson és Monroe is, egyik barátja arra kérte Madisont, hogy próbálja meghosszabbítani életét a függetlenség 60. évfordulójáig, milyen szép lenne, ha ő is e jeles napon halna meg. Hat nappal korábban, 1836. június 28-án családi birtokán halt meg. Ellentmondásos politikai pályája miatt ragasztották rá Az alkotmány atyja (Father of Constitution) és A nagy kis Madison (The Great Little Madison) neveket

no images were found

180 éve Párizsban 41 éves korában meghalt Jean-Francois Champollion francia nyelvész és egyiptológus, aki 1822-ben a rosette-i kő segítségével megfejtette a hieroglifákat.
1798-ban a becsvágyó Bonaparte Napóleon tábornok egy tudósokból és írókból álló kutatócsoportot is magával vitt Egyiptomba, így megkezdődött az óegyiptomi kultúra módszeres feltárása. 1799-ben a Nílus deltájában, Rosette-ben megtalálták azt a követ, amelyre V. Ptolemaiosz egyiptomi király rendeletét vésték három nyelven: egyiptomi hieroglif írással, démotikus és görög írással. A lelőhelyéről elnevezett kő segítségével nyílt meg a lehetőség az óegyiptomi hieroglif írás évtizedeken át tartó megfejtésére

166 éve halt meg Pály Elek színész, operaénekes, műfordító, a magyar opera megalapítója, aki 20 opera és színdarab szövegét fordította le magyarra, és ezen darabok magyarországi ősbemutatóit is rendezte

163 éve az Olmützben kiadott új alkotmánnyal megszűnt Magyarország önálló államisága. I. Ferenc József osztrák császár Olmützben új birodalmi alkotmányt adott ki, az úgynevezett „oktrojált alkotmány”-t, amely tartalmazta Magyarország önálló államiságának megszűnését és a végrehajtó hatalmat a császár kezébe adta

160 éve halt meg Nyikolaj Vasziljevics Gogol orosz író, aki novelláiban és elbeszéléseiben groteszk, tragikomikus módon ábrázolta a kisembereket, hivatalnokokat

151 éve lépett hivatalba első republikánusként Abraham Lincoln, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke, akit második elnöki ciklusában a Ford színház elnöki páholyában egy merénylő lőtt le.
John Wilkes Booth, miután Lincolnt lelőtte, kiugrott az elnöki páholyból, a színpadra zuhant és megsérült. Majd ezt mondta „Sic Semper Tyrannis”. Mindenki láthatta, ki a merénylő, alig három nappal később rátaláltak és lelőtték.
Az elnök felesége eleinte föl sem fogta, mi történt, azt hitte, férje szunyókál. Miután kiderült, mi történt, az egész Ford színház kétségbeesett, és egy bizonyos Dr. Charles Leale néhány társával együtt, azon nyomban megvizsgálta az elnököt. Megállapították, hogy a golyó a bal füle és a koponyája között hatolt be, és a seb halálos.
Négy katona átszállította az elnököt a színházzal szemben lévő épületbe, Petersonhoz, aki mellesleg katona volt, csak akkor nem teljesített szolgálatot. Fél 11-kor megkezdődött a virrasztás a haldokló felett, aki 1865. április 15-én belehalt sérülésébe

137 éve született gróf Károlyi Mihály politikus, miniszterelnök, Magyarország első köztársasági elnöke. 1910-től volt parlamenti képviselő. Politikájában támogatta a nagybirtokok felosztását, az általános választójog bevezetését, a nemzetiségi autonómia növelését. Ezen nézetei, valamint békebarát politikája a háború első időszakában kevés támogatóra talált, de a katonai helyzet súlyosbodásával egyre népszerűbb lett, és 1918. október 31-én miniszterelnök lett. A kedvezőtlenül alakuló békefeltételek miatt március 20-án lemondott. A kommunista uralom ideje alatt házi őrizetben tartották. 1919 nyarán külföldre menekült, később az emigrációban halt meg

135 éve született Garrett Augustus Morgan afroamerikai feltaláló, a közlekedési jelzőtáblák és a bukósisak szabadalmaztatója. Csak általános iskolát végzett, mégis remekül értett mindenféle gép javításához. 1907-ben már saját javítóműhelye volt, 1920-ban az újságkiadásba is belevágott, és egyre gazdagabb lett. Mikor már autója is volt, akkor jött rá, mennyire veszélyes egy-egy útkereszteződés, így pár éven belül szabadalmaztatta jelzőrendszerét, mely három karból állt (szabad, állj, minden irányban tilos – ekkor a gyalogosok kelhettek át). Találmányát egészen a háromszínű jelzőlámpák megjelenéséig használták szerte az USA-ban. Morgan találmányai között megtalálhatjuk többek közt a gázmaszkot, a hajkiegyenesítőt és a bukósisakot is

127 éve született Salamon Béla színész

115 éve halt meg Martin Lajos matematikus, feltaláló. Magyarországon ő volt az első, aki a repülőgép, illetve a kormányozható léghajó elméletével foglalkozott és elsőként javasolta a csűrő felületek használatát a repülőgép kormányzásánál.
Konstruált egy helikopterszerű, kerékpár-meghajtással működő szerkezetet, amely állítólag két-három méter magasra felemelkedett. A modell ma a kolozsvári történeti múzeumban található. Külföldről több ajánlatot kapott szabadalmának megvásárlására, de Martin nem volt hajlandó találmányát idegen országnak átengedni. Jókai Mór róla mintázta A jövő század regénye főhősét, Tatrangi Dávidot.
Hajócsavar-mintapéldányát sikerrel alkalmazta a Lloyd angol hajótársaság. A gőzturbina alapelvének korai megfogalmazása is az ő érdeme. Foglalkozott a szélerőgépek kutatásával is. 1872-ben kinevezték a kolozsvári egyetem matematika tanszékére, ahol haláláig működött.
1895-96-ban az egyetem rektori tisztségét töltötte be. Rektori beköszönő beszédében a repülőgép jövőjét méltatta: „Új életviszonyok fognak fejlődni; a közlekedés függetlenebb lesz a vasúti rendszer hálózatától… a társadalom új nemzetközi szerződések s egyezmények által fogja magát biztosítani.”

98 éve született Budó Ágoston fizikus, egyetemi tanár, széles körben ismert egyetemi fizika tankönyvek szerzője. 1940-től a budapesti tudományegyetemen volt tanársegéd, majd a molekulafizika témakörben magántanárrá habilitálták. 1949-től a debreceni tudományegyetem tanára lett, 1950-től a szegedi tudományegyetem kísérleti fizikai intézetének vezetője, egyidejűleg 1960-tól 1969-ig az MTA Lumineszcencia és Félvezető Tanszéki Kutató Csoportját is vezette. 1954-től haláláig Szegeden kiadott Acta Physica el Chemica című folyóiratot szerkesztette. Jelentős a tudománypolitikai és tudományszervezői munkássága, behatóan foglalkozott az oktatás korszerűsítésének kérdéseivel is.

86 éve született Kokas Ignác festő

86 éve született Richard Marvin De Vos, az Amway birodalom egyik megalapítója

80 éve született Miriam Makeba dél-afrikai énekesnő, a „Mother Africa”, aki afrikai dallamokat énekelt

no images were found

79 éve lépett hivatalba Franklin Delano Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok 32. elnöke, akit négy terminusra választottak meg. 1933–1945 között volt elnök, és ő volt az egyetlen, aki két ciklusnál tovább vezette a Fehér Házat.
Elnöksége idején az ipar óriási növekedésnek indult, megvalósult a teljes foglalkoztatottság, helyreállt a jólét és új lehetőségek nyíltak meg a nők, illetve az afro-amerikaiak előtt. Ugyanakkor minden bevételi csoportra kiható új adókat vezettek be, árszabályozás és fejadagrendszer valósult meg, 120.000 japán és amerikai japán, amerikai olaszok és németek ezrei kerültek gyűjtőtáborokba.
A szövetségesek győzelméhez közeledve Roosevelt komoly szerepet játszott a háború utáni világ megformálásában, elsősorban a jaltai konferencián való részvétellel, illetve az Egyesült Nemzetek létrehozásával. A roosevelti adminisztráció újradefiniálta a liberalizmus fogalmát a következő generációk számára, és megteremtette a Demokrata Párt új irányvonalát, mely a New Deal kapcsán a szakszervezetek, farmerek, etnikai és vallási kisebbségek, az értelmiség, a Dél, a nagyvárosi civil szervezetek és a munkások között létrejövő koalíción alapult. A XX. század egyik központi alakja volt

79 éve Franklin Delano Roosevelt székfoglaló beszédében bejelentette az új politikai programot, a „New Deal”-t. Az Egyesült Államok elnökeként mindenekelőtt egyheti bankzárlatot rendelt el, majd összehívta a kongresszust. Az elkövetkező „száz nap” alatt – később így nevezték el az összeülő kongresszus első ülésszakát – a világgazdasági válság USA-ra gyakorolt hatásának felszámolására számos intézkedést vezettek be.
A New Deal (Új irány) programjával úrrá lett a világgazdasági válságon: jelentős állami hiteleket folyósított, intézkedéseket hozott a munkanélküliség csökkentésére, állami vállalatokat létesített, elektrifikálási programot hirdetett, valamint a szakszervezeteknek biztosította a szabad tevékenységet, bevezette az aranykivitel tilalmát

76 éve a Hindenburg nevű német léghajó első útjára indult. Az LZ 129, azaz a Hindenburg német Zeppelin-léghajó volt. Testvérhajójával, a Graf Zeppelin II-vel egyike volt a valaha megépített legnagyobb léghajóknak, hossza 245 méter volt.
Legnagyobb sebessége 135 km volt óránként, tartósan 125 km-rel tudott haladni. Bár arra tervezték, hogy héliummal lesz megtöltve (mivel a hélium semleges gáz), azonban az Egyesült Államok exportkorlátozásai miatt a náci Németországgal szemben, kénytelenek voltak hélium helyett gyúlékony hidrogéngázt használni.
A Hindenburg 1936-ban megkezdte a rendszeres légiszállítást az Atlanti-óceán felett. Mintegy 1000 utast fuvaroztak át 10 menetrendszerinti út során Németország és az Egyesült Államok között.
1937. május 6-án, Lakehurst városában, leszállás közben, máig tisztázatlan körülmények között kigyulladt és teljesen megsemmisült. A balesetben a fedélzeten lévő 97 ember közül 36-an haltak meg. A tragédiát számos filmen, fényképen megörökítették, a katasztrófa hatására a léghajók kora leáldozott. A hivatalos vizsgálat szerint a tüzet a légkör statikus kisülése okozhatta, azonban sokan feltételezték, hogy egy náciellenes szabotázsról volt szó

71 éve született Medveczky Ilona táncosnő, színésznő

70 éve született Sztevanovity Zorán énekes-gitáros, zeneszerző

67 éve brit-amerikai gépek légitámadást intéztek a soproni vasútállomások ellen, mely során igen komoly veszteség érte a magyar vasúti járműállományt. Ugyanezen a napon Szombathelyet is a szövetséges légierő nagy erejű csapása érte, ami jelentős anyagi és emberveszteséggel járt

61 éve született Chris Rea énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró

59 éve halt meg Szergej Szergejevics Prokofjev orosz zeneszerző

46 éve John Lennon kijelentette, hogy „Népszerűbbek vagyunk, mint Jézus”, mellyel óriási felháborodást váltott ki

37 éve Erzsébet angol királynő lovaggá ütötte Charlie Chaplint

35 éve a Richter-skála szerinti 7,2 erősségű földrengés hatalmas pusztítást visz végbe Bukarestben, ahol a halálos áldozatok száma meghaladja az 1500-at

18 éve Ukrajna, Oroszország és az USA által – 1993. január 14-én – kiadott háromoldalú nyilatkozat előírásainak megfelelően a 60 nukleáris robbanófejből álló első szállítmány elhagyja Ukrajnát és Oroszországba érkezik

15 éve hunyt el Simándy József operaénekes

5 évvel ezelőtt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium rendelete alapján 0:00 órától 14 magyarországi vasúti mellékvonalon szünetel a személyszállítás

4 éve Svédország és Hollandia is elismerte a független Koszovót

no images were found

Default thumbnail
Előző sztori

A Szedeák kivégezte a Körmendet

Következő sztori

Fazekas Sándor: Sikerágazat a magyar vetőmagtermesztés

Legutóbbi hasonló cikkek