Málovics György nyílt levele a város pénzügyi bizottságáról

Cikkünk frissítése óta eltelt 10 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Több problémát, ahogy fogalmaz “anomáliát” tapasztalt Málovics György, a városi pénzügyi bizottság LMP-s külsős tagja a bizottság működése során. Ezekről korábban tájékoztatta a bizottság vezetőjét, ám – mint nyílt levelében említi – többszöri e-mailes megkeresést követően sem kapott választ, így a közvéleményhez fordul. Az LMP-s politikus nyílt levelét az alábbiakban közöljük.

Anomáliák Szeged MJV Pénzügyi Bizottságának működésében

Tisztelt ‘Szegedi Közvélemény’,

Szeged MJV Pénzügyi Bizottságának külsős (nem képviselő) tagjaként Bizottságbeli munkám során igyekszem tőlem telhetően felelősen eljárni. Ez számomra többek között azt jelenti: ha Szeged MJV valamelyik szerve nem a saját maga által megalkotott szabályoknak megfelelően, és nem átlátható módon működik, akkor arról a szegedi közvéleménynek joga van értesülni. Márpedig a Pénzügyi Bizottság eddigi néhány hónapos működése kapcsán azt tapasztaltam, hogy a Bizottság rendes üléseinek többségét (az alakuló ülést nem számítva ötből három alkalmat) ilyen problémák kísérik.
A legkirívóbb eset Szeged 2011-es költségvetésének Bizottság általi véleményezéséhez kapcsolódik. A Bizottság elé kerülő előterjesztések bonyolultsága miatt került bele a Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatába az, hogy a Bizottság tagjai a Bizottság elé kerülő előterjesztéseket legkésőbb a Bizottsági üléseket megelőző ötödik napon megkapják. Ehhez képest Szeged 2011-es költségvetésének elfogadása előtt a Bizottsági tagok a költségvetésre vonatkozó előterjesztést a rendes ülés előtt nem a szabályos 5, hanem pusztán 2 nappal ismerhették meg. Amellett, hogy ebből kifolyólag a 2011-es szegedi költségvetés elfogadása egy jogsértéssel kezdődött, ez a késés már a költségvetési folyamat elején korlátozta a költségvetés megismerését, az azzal kapcsolatos érdemi véleményalkotást és átláthatóságot. Szeged költségvetése ugyanis a legbonyolultabb előterjesztések egyike, amellyel kapcsolatban a teljes képet csupán néhány ember, elsősorban a több mint 500 fős Polgármesteri Hivatalt maga mögött tudó Polgármester láthatja. Ahhoz, hogy a költségvetésről – akár közgazdászként – érdemi véleményt alkothasson valaki, nem napokra, hanem sokkal inkább hetekre lenne szükség, és nagyon sok kérdésben – a teljes tisztánlátás még így sem lehetséges.
Az előterjesztések megismerhetősége mellett fontos, hogy a Bizottság működésében a nem főállású politikusként, hanem a pártok által delegált szakértőként megválasztott tagok is részt tudjanak venni. Ennek biztosítása érdekében a Bizottság alakuló ülésén a Bizottság rögzítette, hogy a Bizottság rendes üléseit rendszerint szerdán reggel 9 órakor tartja. Ennek ellenére az eddigi 5 rendes ülés alkalmából ezt a szabályt 3 alkalommal, azaz több mint az esetek felében a Bizottság megsértette. Egyik alkalommal e mulasztás a már említett költségvetés kapcsán következett be, máskor pedig egy nappal a Bizottság ülése előtt közölték, hogy az eredetileg meghirdetett szerda reggeli 9 órás időpont helyett aznap délután 4 órakor kezdődik az ülés. A dologban a legproblematikusabb, hogy e változtatások eredményeképpen a Bizottság ülései olyan időpontokra kerülhetnek (és kerülnek) át, hogy a tagok egy része azokon munkahelyi elfoglaltsága miatt részt venni nem tud. Ráadásul mindez úgy történik, hogy a változást indokoló körülményt hivatalosan egyik esetben sem közlik, és a Bizottság Elnöke nem egyeztet a konszenzussal kijelölt időponttól való eltérésről.
A bizottsági ülések időpontjának „pakolgatásával” kapcsolatos folyamatok lehetnek egy rossz beidegződés eredményei, de akár tudatos döntés eredményei is. Ami ennek kapcsán biztos: a Bizottság Elnöke Farkas László, a Fidesz önkormányzati képviselője. A Bizottság 8 tagja közül 4 Fideszes vagy Fidesz által delegált, 2 MSZP-s, 1 Jobbikos, 1 pedig LMP-s (utóbbi vagyok én, e levél megfogalmazója). Azaz: ha a nem Fideszes tagok közül akár csak egy is hiányzik, akkor a Bizottságban a Fidesznek többsége van, ha viszont a Bizottság teljes létszámú, akkor a Fidesznek nincsen benne automatikus többsége.
Az időpont önkényes változtatása meglehetősen kedvezőtlenül érinti a Bizottság munkájának átláthatóságát, külső, társadalmi kontrollját is. A Bizottság ülései ugyanis elvben nyilvánosak. A valós nyilvánosság azonban csak akkor teremthető meg, ha az érdeklődők (köztük a sajtó) kiszámítható módon, előre tudhatják az ülések időpontjait és ismerhetik az előterjesztéseket. Ha ez nem teljesül, akkor az érdeklődő lakosok sokkal kisebb eséllyel tudnak részt venni a Bizottság ülésein, ami nagyban korlátozza a Bizottság működésének átláthatóságát, közvélemény és közfigyelem általi demokratikus kontrollját. Ha pedig a fentieket végiggondoljuk, akkor már más színben, puszta hatalmi manipulációként tűn(het)nek fel a Fidesz azon döntései is, amelyek a hivatalos pártálláspont értelmében a városi politikai döntéshozatalának decentralizálására, átláthatóságának fokozására szolgálnak.
Miután e panaszaimra a Bizottság Elnöke többszöri e-mailes megkeresés után sem válaszolt, úgy éreztem, fontos, hogy a közvéleményt is tájékoztassam e folyamatokról. Hiszek ugyanis abban, hogy az önkormányzatot és bizottságait a közvélemény ereje kényszerítheti rá a felelős, átlátható, és Szeged érdekeit szem előtt tartó működésre. Nem attól lesz valós, a szegediek érdekeit szolgáló politizálás Szegeden, mert 4, 8 vagy éppen 12 évente lecseréljük az éppen aktuális politikai elitet egy másikra, hanem attól, ha olyan döntéshozatali eljárásokat és politikai kultúrát teremtünk, amely a mindenkori hatalmi elitet rákényszeríti a felelős, átlátható, és köz érdekében történő működésre. Levelem e hosszú út részeként kíván egy lépés lenni – remélem nem teljesen eredménytelenül.

Szeged, 2011. március 11.

Málovics György
tag
Szeged MJV Pénzügyi Bizottság

Default thumbnail
Előző sztori

Felmentették a HM helyettes államtitkárát

Default thumbnail
Következő sztori

Közel nyolcszázezren küldték vissza eddig a kérdőíveket

Legutóbbi hasonló cikkek