/

Összefogás a polgári Magyarország megteremtéséért

1848/49 szegedi vonatkozásairól Kossuth 1848 őszén alföldi toborzóútján szervezte a magyar haderőt. Ennek egyik állomásként 1848. október 4-én a következő szavakkal buzdította a szegedi polgárokat. „Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult hazám…

Szeged pusztulása és újjászületése – II.

Újjáépítés európai összefogással Az árvíz pusztítása után a nagykörút egyes szakaszait – a páratlan méretű európai összefogás és anyagi támogatás emlékére – Európa fővárosairól nevezték el: Bécsi – Berlini – Londoni –…

Szeged pusztulása és újjászületése – I.

Víz alatt a város 1879. március 12-én hajnali fél kettőkor öntötte el a Tisza várost. Először Fölsőváros és Rókus városrészek kerültek víz alá. De hajnali négy órakor már a Dugonics térre, hajnali…

Integráció kicsiben és nagyban

A legfőbb tanulsága az Osztrák-Magyar Monarchia létének, hogy integrált gazdaságpolitikával és diplomáciával domináns szerephez lehet jutni Európában. Erre azonban a Monarchiát alkotó kisállamok (Ausztria, Csehország, Magyarország) önmagukban nem lettek volna képesek. Látjuk,…

Történelem – máig

Magyarországon 1948 és 1989 között a kommunista diktatúra idején Rákosi Mátyás, és a nála alig jobb Kádár János vezetésével az elvtársak ávósokkal, pufajkásokkal, besúgókkal hálózták be az egész magyar társadalmat. Moszkvából irányított…

A tyúk vagy a tojás?

Egy szimbólumok és jelentésrétegek sokaságát magában hordozó ókori szöveget és az arra épülő több ezer éves vallási tradíciót nem lehet a természettudományok eszközével diszkreditálni. Ugyanakkor azt, aki nem hisz Istenben, s nem…

A múltat végképp eltörölni?

Úgy vélem, nem túlzás elvárnunk az arra illetékesektől olyan városfejlesztési koncepció kidolgozását, amelyben az emlékmű és sétálóutca egyaránt megfér úgy, hogy a szobor a helyén marad. Nemcsak az első világháborúban elesett szegediek…

A délvidéki vérengzés évfordulóján

A szerb politikai vezetésektől az elmúlt századokban nem volt idegen a radikális és brutális megoldás. Elég csak 1848-49-ben, vagy 1944-45-ben elkövetett etnikai tisztogatásokra gondolnunk, de alig több mint egy évtizede hasonlóképpen jártak…

Magyarellenességből jeles: Csehszlovákia megálmodója

Gulyás László könyve Edvard Benesről Fotók: SZEGEDma Edvard Benes cseh politikus ott bábáskodott a történelmi Magyarország felszámolásánál, a trianoni békekötés feltételeinek kialakításánál, és egyik létrehozója volt a magyarellenes kisantantnak. A második világháború…