A forradalom kitörésétől a szőregi csatáig

1848. március 15-én a magyar politikai és gazdasági élet fontos központjában (az ország későbbi fővárosában), Pesten a márciusi ifjak – köztük volt Petőfi Sándor, Vasvári Pál és Jókai Mór – vezetésével kitört…

/

Boldogasszony anyánk – Szűz Mária mennybevétele

Augusztus tizenötödikén ünnepli a katolikus egyház Nagyboldogasszony napját, amikor is Szűz Mária mennybevételéről emlékezik meg. Boldogasszony az ősi magyar hitvilág természetistennője, akinek a kereszténység Szűz Máriájával való azonosítása – még ezer évvel…

Mint Pilátus a Krédóba?

Isten nevének a törvényekben való megjelentetése kifejezi a törvényhozás többségének hagyománytiszteletét, valamint (a szűkebb konfesszionális keretektől független) vallási és világnézeti alapállását. Ezek mellett azonban nagyon fontos teológiai és etikai tartalma is van.…

Vigyázó szemetek Pozsonyra…

Paradox módon – és ezt a határon túli magyarok kettős állampolgárságának ügye miatt kirobbant diplomáciai és szlovák belpolitikai bonyodalmak mutatják – a jelenlegi pozícióban a szlovák kormányzó erők most éppen ellenkezőjét képviselik…

Új világ születhet Szegeden is

Hatvanöt éve, az 1945 novemberében a polgári erőket összefogó Független Kisgazdapárt Szegeden több mint 62 százalékot ért el, sőt a parasztpolgári Alsóvároson 70 százalékkal, a város környéki tanyavilágban pedig 85 százalékkal nyert.…

Forradalmak, kampányok

Mesterházy Attila március 15-i beszédében kijelentette, hogy a jobboldali politikai erők a nemzet megosztását tűzték zászlajukra. Ezzel szemben a nemzeti egység politikáját nyilván a baloldal képviseli. Erről a baloldalról megtanulhattok (mert bizony…

Madarat tolláról

Az MDF-ből szép lassan talán teljesen eltűntek az egykori (1987–88-as) fórumos értékek, azt a fogyatkozó taglétszám is mutatja. Ha a párt képviselői ott lesznek a következő törvényhozásban (amire komoly esély van), már…

Irtástól a verésig

Politikai kérdés is a hatvanöt évvel ezelőtt, 1944–45 fordulóján Jugoszláviában meggyilkolt magyarok sorsa. Egyrészt, mert politikai és jogi rehabilitációjuk nagyon nehézkesen és vontatottan halad, másrészt, mert Szerbia csatlakozási tárgyalásokat kezdett az Európai…

Kecskeméti Ármin emlékezete

Hétfőre virradóra meggyalázták Makón a város egykori főrabbijának, Kecskeméti Árminnak az emléktábláját. Alábbi írásunkban munkatársunk, Miklós Péter történész-muzeológus idézi föl Kecskeméti Ármin alakját és munkásságát…

Liberalizmus és katolicizmus között

Horváth Mihály kalandos és változatos életútja, sokrétű történészi és politikai munkássága révén maradt meg az utókor megbecsülő emlékezetében, mint a tizenkilencedik századi nemzeti liberális politikai elit kiemelkedő alakja és mint a modern…