Külföldi behajtócéggel működhet együtt az SZKT

Szokatlan eljárásra bukkantunk a céggel kapcsolatban.

Mint arról már korábban beszámoltunk, brutális mínusszal zárta a tavalyi évet a Szegedi Közlekedési Társaság.

A száz százalékban városi tulajdonú cég egészen pontosan 862 millió 821 ezer forint veszteséget produkált.

A SzegedMa úgy értesült, váratlan és némileg szokatlan lépésre szánta el magát a társaság, de hogy pontosan miért, és hogy ez kapcsolatban van-e a bődületes mínusszal, az egyelőre rejtély.

Trükkös pénzbehajtás?

A lapunkhoz eljutott információk szerint az elmúlt hetekben parkolási bírságokról kaptak értesítést a külföldi rendszámtáblás autók tulajdonosai. A “sima” büntetési tételnél azonban lényegesen magasabb összegeket kellene befizetniük – tudtuk meg.

Több vajdasági olvasónk is jelezte, hogy kapott a szerbiai lakcímére egy felszólítást a Szegeden történt parkolódíj befizetésének elmulasztása miatt. Érdekes módon előtte sosem kaptak hasonlót, de most hirtelen többen is. Szerkesztőségünkhez eljutott egy példány, amin a befizetendő összeg több mint 17 ezer szerb dinár, ami az aktuális árfolyam szerint nagyjából 55 ezer forintnak felel meg. Vagyis

az alapbüntetés majdnem tízszeresét kellene befizetni.

Az SZKT büntetései: Zöld zónában 6.240 ft (15 napon túli befizetés esetén: 19.680 ft)
                                 Sárga zónában 2.860 ft (15 napon túli befizetés esetén: 9.020 ft)

Az nagyon helyes – különösen egy közpénzből, vagyis a szegediek pénzéből – gazdálkodó cég esetében, ha felelősen próbál gazdálkodni, aminek része az is, hogy “nem hagyja veszni” a bírságokból származó bevételeket sem. Korábban azonban nem igen volt példa arra, hogy külföldi, főleg nem Európai Uniós országból próbál pénzt behajtani az SZKT. A felszólításból az is kiderült, hogy a

Szegedi Közlekedési Társaság valamilyen módon “eladta” a büntetéseket egy angol cégnek,

aminek van egy budapesti fiókintézete is, és ők “vállalták” magukra a behajtást.

Botrány lett

A felszólítólevelek kiküldése hatalmas botrányt váltott ki egy, a két ország közötti ingázók nyilvános csoportjában. Minden jel szerint a büntetés összege miatt, illetve azért is, mert

egyeseket tavaly júniusban, másokat októberben, de voltak olyanok is, akiket decemberben büntettek meg Szegeden, de csak mostanában kapták meg az emelt büntetésről szóló értesítést; előzetesen semmiről nem tudtak!

Több sebből is vérzik a felszólítás

A SzegedMa egy jogásznak is megmutatta a felszólítólevelet, aki szerint első ránézésre is “több szempontból is sántít” az egész.

Az első, amit észrevett az ügyvéd, hogy egy belgrádi ügyvédi iroda küldte ki névre szólóan a levelet, de sehol nem szerepel a hivatalos megbízás ténye, miszerint a Szegedi Közlekedési Társaság bízta volna meg a szerbiai irodát, csak külön “kérésre” csatolták a felhatalmazást.

Ezen is jól látszik, hogy egy angliai cégről van szó, aminek van egy budapesti fiókintézete is, és az SZKT nekik adta át a parkolási ügyeket.

A másik szembetűnő dolog az volt, hogy az ügyvédi iroda kétszer számolta fel a saját munkaköltségét, így ezzel nagyobb lett a befizetendő összeg. A harmadik, hogy a jogász elmondása szerint, ha egy parkolási büntetés mértéke kamatozódik, akkor

az üzemeltető cég köteles 60 napon belül értesíteni az érintettet az esetleges behajtási eljárásról.

Úgy tudjuk, ez elmaradt, a panaszosok közül pedig mindenki egy összegben kapta meg a gigabüntetést, előzetes figyelmezetés nélkül.

Várjuk az SZKT válaszait

Lapunk megkérdezte az SZKT-t, hogy az elmúlt évben hány gépjárművet büntettek meg parkolási díj elmulasztása miatt, illetve hányan fizették be a büntetést? Szegeden – a közeli Szerbia és Románia miatt – különösen sok külföldi is megfordul, többnyire autóval. Rákérdeztünk arra is, hogy az ő esetükben hogyan lehet behajtani a parkolási bírságot – különösen, ha nem EU-s ország állampolgárairól van szó? A Szegedi Közlekedési Társaság milyen kapcsolatban van az Euro Parking Collection nevű vállalattal, illetve mekkora összegért adták át a parkolási büntetéseket nekik?

Amint kapunk válaszokat a cégtől, frissítünk vagy új cikket írunk.

FRISSÍTÉS!

Megkeresésünkre válaszolt az SZKT. Változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt SzegedMa Szerkesztőség!
A Szegedi Közlekedési Kft-hez 2022.05.16-án elektronikus levélben érkezett megkeresésükkel
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.


Társaságunk 2006 óta áll szerződéses kapcsolatban Euro Parking Collection plc-vel, azaz
EPC-vel a külföldi forgalmi rendszámokhoz köthető parkolási pótdíjas esetekben
keletkezett tartozások behajtása érdekében. Szerződött partnerünk többek között
Veszprémtől Kecskeméten és Debrecenen át Szegedig áll közterületi parkolással foglalkozó
szervezetek rendelkezésére (lásd www.epchungary.hu ) és nem csak Magyarországon
tevékenykedik. Az EPC-nek átadott ügyek között épp úgy találunk francia, portugál, angol vagy
szlovák rendszámú autókat, mint román vagy szerb gépkocsikat.


Szerződött partnerünk vállalta az adóssággal érintett külföldi gépjárműtulajdonosok vagy
üzembentartók azonosítását, felkutatását (a gépjárműengedélyeket kiadó illetékes
hatóságokhoz intézett adatkérés útján) és a velük szemben fennálló követelések érvényesítését.
Ez az eljárás magában foglalja a szükséges adminisztrációs feladatok ellátását is külföldön,
amivel társaságunk érthető okok miatt nem foglalkozik Európa több mint negyven országában.
Az egyes országokban foganatosított behajtási eljárások (tekintettel a vonatkozó helyi
jogszabályokra és egyéb szabályozó eszközökre is) eltérő ügyintézéssel járnak, illetve az
esetleges további közreműködőket megillető díjak és eljárási költségei is sokfélék lehetnek.


Az EPC havi elszámolás keretében fizeti ki Társaságunk részére az adósoktól beszedett eredeti
pótdíjtartozások teljes összegét. Az eredeti (behajtásra átadott) pótdíjtartozás 30 %-a az EPC-t
illeti, amelyről Társaságunk részére számlát állít ki. Az EPC az adós részére két fizetési
felszólítást is küld, amelyek után adminisztratív költséget számíthat fel: ez az első fizetési
felszólítás esetében ez 7000,- Ft és újabb 7000,- Ft a második felszólítás költsége. Az olyan
ügyek vonatkozásában, amelyek rendezéséhez (helyi) közreműködő igénybevétele szükséges,
a közreműködő (a helyi szabályozásnak megfelelően) többletköltséget számíthatnak fel.
Az egyes díjak és eljárási költségek az eredeti pótdíjtartozáson felül az adóst terhelik.


Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az adósokat terhelő, fentiekben vázolt költségek
számottevően is növelhetik az eredeti pótdíjtartozás összegét, de ezen összegek
nagyságrendileg megegyeznek a Magyarországon alkalmazott fizetési meghagyásos eljárás
(FMH), illetve végrehajtási eljárás (VH) költségeivel, mely itthon is eléri illetve meghaladja az
50 000 Ft-ot amennyiben az végrehajtási szakaszba ér.


Ezzel együtt meg kell jegyeznünk azt is, hogy az EPC részére csak rendezetlen,
fényképfelvétellel és időpecséttel dokumentált parkolási ügyek kerülnek átadásra, amelyek
esetén a parkolási díjat meg nem fizető ügyfelünk a rendelkezésre álló (bárki számára elérhető)
kommunikációs csatornák egyikén sem kísérelte meg velünk a kapcsolatfelvételt, észrevétellel,
panasszal nem élt.

Fontos megemlítenünk azt is, hogy a parkolóellenőr által a gépjárműre kihelyezett pótdíjfizetési
felszólításon részletes tájékoztatás található többek között a pótdíj összegéről, a
panaszbenyújtási és a befizetési határidőkről, illetve Társaságunk elérhetőségeiről.
Külföldi gépjárművek esetében a magyar nyelvű pótdíjfizetési felszólítás mellett annak angol
nyelvű fordítása is (mint kötelező elem) a szélvédőn elhelyezett „csomagba” kerül, elősegítve
a közvetlen kommunikációt, illetve a pótdíjas esetek (mielőbbi) önkéntes rendezését.
Mindezek alapján az Önök által megjelentetett cikk állításai alaptalanok, kérjük fenti
közleményünk változtatás nélküli haladéktalan megjelentetését.
Szeged, 2022.05.17.

Üdvözlettel:

ügyvezető igazgatói titkárság
Szegedi Közlekedési Kft.Előző sztori

Micsoda váratlan lépés: a Momentum nemmel fog szavazni Orbánra

Következő sztori

Lassan tarthatatlanná válik a szúnyoghelyzet Szegeden