Több mint kétezren kérik a 76-os busz nyomvonalának visszaállítását + VIDEÓ

Cikkünk frissítése óta eltelt 4 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

buszmenetrend_szentmihaly04_gs

Szentmihály és Kecskéstelep lakosságát rendkívül hátrányosan érintette, ennél fogva egységbe forrasztotta a szegedi városvezetés átgondolatlan, szakmaiatlan döntése. Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő több mint kétezer véleménnyel a tarsolyában síkra száll a 76-os eredeti útvonalának mielőbbi visszaállításáért.

– Rengeteg olvasói megkeresést kaptunk az elmúlt hetekben a 76-os busz útvonalának megváltoztatása kapcsán, és ezek közül több határozottan arról szólt, Szentmihály valamilyen okból (nyilván azért, mert önkormányzati képviselője éppen a Fidesz szegedi elnöke – a szerk.) „mostoha városrésze” Szegednek, ergo politikai okokból terelte el a megszokott nyomvonalról a járatot a baloldali városvezetés. Tagadhatatlan, az utóbbi időben mintha megszaporodott volna a falut ért hátrányos döntések száma: a legutóbbi helyhatósági választást követően részönkormányzatiságát is felszámolták Botka Lászlóék. Mit gondol, a 76-os busz nyomvonalának a szentmihályiak számára egyértelműen károsnak tűnő megváltoztatása is része a baloldali bosszúhadjáratnak?

– Határozottan állíthatom, semmiféle politikai indok nem volt a 76-os busz útvonalának módosítása mögött. Nagy Sándor alpolgármesterrel több Szeged, benne a 3-as választókerület és Szentmihály fejlesztését érintő ügyben nagyon korrekt munkakapcsolatban állok, és úgy érzem, minden, a város és a választókerület érdekében felmerülő kérdésben maximálisan segíti a képviselői tevékenységemet. A fentiek okán is biztos vagyok abban, hogy a 76-os busz nyomvonalát illető elhibázott döntés rövidesen korrigálható lesz.

– Ha ön szerint nem Szentmihály vagy Szentmihály képviselője ellen irányult a városvezetés döntése, akkor mi állhatott annak hátterében?

– Kétségtelen, hogy szakmailag végtelenül hibás megoldással, átgondolatlan, előkészítetlen, rossz döntéssel állunk szemben. Nyilvánvalóan a spórolás szándéka vezérelte az átszervezést. Jómagam ugyanakkor önkormányzati képviselőként és a Fidesz-L.É.T.-frakció vezetőjeként is a város rendelkezésére álló források elosztásánál sokkal fontosabbnak, a lakosság számára húsba vágóbbnak tartom a tömegközlekedést annál, minthogy a büdzsé egészéhez mérten relatíve kis megtakarítás eléréséért balul sikerült kísérleteket hajtson végre ezen a területen az önkormányzat, melyért aztán komoly árat fizetnek a szegediek. Ha Szeged város tömegközlekedésének összhatékonyságát tekintjük, a 76-os útvonal-módosítása semmi mást nem okozott, mint elképesztő mértékű idő- és kapacitásvesztést, kellemetlenségeket, nyűgöt és bajokat az utazóközönségnek. Azzal, hogy az eredeti Petőfi Sándor sugárúti nyomvonalat bevitték a Kálvária sugárútra Móravároson keresztül, tíz perccel meghosszabbodott a járat menetideje, ami mindenkinek legalább kétszer tíz perc veszteséget okoz egy nap a befelé és kifelé utazáskor. Ennél is jelentősebb gond, hogy a lakosság számára az alapvető fontosságú területeket, megállókat vettek el a 76-ostól.

buszmenetrend_szentmihaly01_gs

– Melyek a legfájóbb veszteségek?

– Még felsorolni is hosszú, minden korosztály, minden társadalmi réteg veszített az elbaltázott átszervezéssel. Mivel Szentmihályon évek óta nem működik iskola, rengetegen járnak a Karolinába, aminek a megközelítése a Petőfi sugárúti megálló kiiktatásával rendkívül nehézkessé, komplikálttá vált, ugyanúgy, ahogy egyébként Szeged pályaudvar elérése. Az új útvonalról jóval hosszabb idő alatt és messzebbről lehet megközelíteni az SZTK-t is, ami a fiatalabb betegeket is sújtja, de még inkább a nehezebben mozgó idősebbeket. A városrészből bejáró egyetemi hallgatók is sokkal távolabb kerültek az egyetemi épületektől, mint a korábbi megállók esetében voltak. Ezen veszteségeket ráadásul nem kompenzálja az sem, amivel a baloldali városvezetés a módosítás mellett érvelt: jelesül Móraváros bekapcsolása, hiszen a móravárosiak gyakorlatilag nem használják ezt a szolgáltatást. Zsúfolt buszok érkeznek ugyanis ide Szentmihály és Kecskéstelep felől, így az itt élőknek a 13-as járat megszüntetésére nem megoldás a 76-os átterelése. A szentmihályiak és a kecskésiek elmondása szerint Móravároson gyakorlatilag senki nem tud, és nem is akar felszállni a buszra, és a Kálvária sugárúti járatokat sem használják. Ebből fakadóan kijelenthetjük, olyan megoldás született, ami mindenkinek rossz, tehát mihamarabb vissza kell állítani az eredeti útvonalat!

– Nagy Sándor alpolgármester az önkormányzati médián keresztül azt üzente, a lakossági visszajelzések alapján zajlik az új menetrend finomhangolása, és elképzelhetőek kisebb módosítások. Nos, a 76-os tekintetében komolyabb változtatást sürgetnek, ön szerint mikorra valósulhat ez meg ideális esetben?

– A lakossággal való folyamatos párbeszédem alapján szeptemberre, az iskolakezdésre tudom ezt elképzelni. Önkormányzati képviselőként nyilvánvalóan az az elsődleges feladatom, hogy az emberek véleményét megismerjem és maximálisan képviseljem. Éppen ezért megkértem Szentmihály és Kecskéstelep lakosságát is, mondja el álláspontját a 76-os busz új útvonaláról. Aki a helyi közélettel foglalkozik, el tudja képzelni, milyen óriási problémát okozott az átszervezés a választókerületben élőknek, hiszen rövid idő alatt több mint 2000 véleményt sikerült összegyűjtenem! Ezek döntő része e-mailben, levélben érkezett. Ami pedig a lényeg: egyetlen egy(!) olyan személy akadt, aki támogatja az új nyomvonalat, a többi határozottan ellenzi, károsnak tartja. (Lejjebb szemezgettünk ezekből a véleményekből, természetesen név nélkül – a szerk.)

buszmenetrend_szentmihaly03_gs

Egyet ígérhetek: az ebből fakadó feladatomat megértettem, és el fogom látni! Szentmihály és Kecskéstelep lakossága mindig a lehető leglojálisabb volt a város összérdekéhez, szó nélkül vette tudomásul, hogy míg régebben három buszjárat szolgálta ki a 6 ezres városrész utazóinak igényeit, addig az utóbbi időben egyre csökkent ezek száma. Az itt élők ha nem is jó érzéssel, de elfogadták az elmúlt évek nehézségeit, átszervezéseit, járatritkításait, melyek mind a helyi tömegközlekedés minőségének romlásával jártak. Most, a 76-os útvonalának megváltoztatása által okozott minőségromlásra viszont a lehető leghatározottabb nemet mondják! A szentmihályi buszjárat hagyományosan, az első naptól kezdve a Petőfi sugárúton keresztül közlekedett. Ennek az ésszerűtlen, minden logikát nélkülöző módosítását a lakosság nem fogadja el, jómagam pedig önkormányzati képviselőként mindent megteszek a terület és az lakosok érdekeikért, azért, hogy a 76-os szeptemberre ismét az eredeti útvonalán járjon!

– Milyen lépéseket tervez e cél eléréséért?

– Folyamatosan dolgozom, dolgoztunk a megoldáson, több tárgyaláson túl vagyok már. A következő hetekben jön el a döntések időszaka, melyek elé nagy reménnyel nézek. Az önkormányzat és a szolgáltató DAKK rendelkezésére bocsátom a hozzám beérkezett több mint 2000 lakossági visszajelzést is. Bízom benne, hogy a városvezetéssel konszenzusban közös előterjesztést tudunk majd benyújtani az eredeti nyomvonal visszaállítására. Ha erre nem lesz fogadókészség, akkor önálló képviselői indítvánnyal fordulok az illetékes városüzemeltetési bizottsághoz, és a testület ülésére pártpolitikamentesen meghívom az érintett városrész lakosságát, hogy határozott véleménynyilvánítással próbáljuk meg érvényesíteni jogos és megalapozott érdekeinket.

buszmenetrend_szentmihaly02_gs

Ezt üzenik a lakosok a 76-os buszról:

„Szentmihályról Kecskésen keresztül csak a 76-os buszjárat közlekedett a Petőfi sgt.-on haladva a belvároson keresztül a Bartók térig. Szentmihályon nincs iskola, sajnos gyógyszertár sem. A két településen hatezer ember él. Az új menetirány megváltoztatásával a következő megállók szűntek meg: Lidl, Rákóczi u., Szivárvány kitérő és Földvári u. Helyettük városnéző körúton veszünk részt Móravároson, ugyanis az ott felszálló utasok (kettő-három ember) egy-két megállót utazik. A szentmihályi gyerekek és akik a vonattal szeretnének utazni pedig leszállhatnak a Picknél, és gyalogolhatnak a Karolina iskolába és az állomásra. Az egyetemisták és a Béke utcai iskolába járók sem szállhatnak már le a Szivárvány kitérőnél, illetve a Földvári utcánál. A sok idős, beteg ember, aki az SZTK-ba vagy a klinikára jár, gyalogolhat a kettős körforgalmi megállóból, vagy átszállhat a 8-asra, 10-esre. Nincs mindenkinek bérlete. Aki nem bír már kerékpározni, az fizethet, és jó ha kettő menetjeggyel megússza a ‘városnézést’. Mi is annyit fizetünk a menetjegyért, mint a városiak, és nem egy-két megállót utazunk. Az itt élők szerint az autóbusz időtlen idők óta a régi vonalon közlekedett, minden lakos megelégedésére. Követeljük vissza az eredeti útvonalat!”

„A 76-os busz régi útvonalát szeretnénk többen kérni, mivel az Alsóvárosi és a Karolina Általános Iskolába járó gyerekek (kb. 30 tanuló) eddig a Vám téri megállóban szálltak le, ami most megszűnt.”

„5 fős családunk messzemenőkig fel van háborodva, hogy a 76-os busz menetrendjét, mely pontosan a Karolina Iskola előtt tette le oda járó 3 gyermekemet, megváltoztatták! Nem is értjük, hogy egy ‘iskolajáratot’ hogyan bombázhatak szét az itt lakók megkérdezése nélkül.”

„Mindenképpen a 76-os busz régi útvonalának visszaállítása szükséges! Egy átgondolatlan, az utasok érdekeit és véleményét ki nem kérő, semmibe vevő döntés született. Én rendszeresen utazom busszal. A változás óta annyi elkeseredett, szomorú, felháborodott, dühös stb. véleményt hallottam – mind kecskési, mind szentmihályi lakosoktól -, amit elképzelni sem lehet, elmondani nehéz. Remélem, képviselő úr sikerrel jár, és közreműködésével visszaáll az egyébként sem ideális régi közlekedési rend.”

„Véleményem szerint akik kitalálták ezt az új menetrendet, azok biztos nem szoktak tömegközlekedéssel közlekedni. Mi családunk is azt támogatja, hogy állítsák vissza a busz útvonalát. Személy szerint amióta a busz útvonalát átalakították, minden nap negyedórával korábban kell indulnom munkába, és még így is minimum tíz perccel később érek a munkahelyemre, mint előtte. Nem beszélve arról, ha valaki az állomásra akar menni csomagokkal, annak mennyivel kell hamarabb elindulni, hogy elérje a vonatot, és ne kelljen annyit gyalogolni, figyelembe véve, hogy csak 20 percenként jár a 90-es is, mivel a 90F-es másfelé közlekedik.”

„Csatlakozom a több száz szentmihályi lakos azon kéréséhez, hogy állítsák vissza a 76-os busz eredeti útvonalát. Kinek az érdekeit képviselték a városüzemeltetési bizottságban? Elfelejtették, hogy őket a lakosság választotta, és azok érdekeit kellene képviselni? Ezek maguk elé vették Szeged térképét, és össze-vissza vonalakat rajzoltak. Valamikor régen menetrendet nem utasszámlálás alapján, hanem vonalbejárással, majd az igények figyelembevételével készítettek. Most naponta kell közlekednem ezen a nagyszerű új vonalon, és azt látom-hallom, hogy háborognak az utasok, joggal. Én a 9.25-össel járok, és se fel-, se leszálló utas nincs. Akkor nem beszéltem az idős beteg emberekről, akiknek nem elég egyszer buszra mászni, hogy eljussanak az SZTK-ba, ezt csak átszállással tudják megtenni. Továbbá a kisgyerekek, akik az Alsóvárosi Iskolába vagy a Karolinába mennének… Vagy akik eddig a Lidlben vásároltak, azok hogyan csinálják? Ezek úgy összefonták a város közlekedését, hogy ha nekik kellene ezekkel – nem saját autóval – közlekedni, biztos nem tudnának. Ne hivatkozzanak a takarékosságra! Ki látta a hatástanulmányt? Egyáltalán készült olyan? A bizottságban van egyáltalán közlekedési szakember? Valamikor a menetrendkészítést a közlekedésméröki karon oktatták…”

„Gratulálok a 76-os járat átszervezéséhez!!! Legtöbben az egyetemre és a gyakorló iskolába járnak. Mi lesz az általános iskolásokkal? Mondjuk aki a Juhász Gyulába vagy a Ságváriba jár? 3-szor fognak átszállni, hogy célba érjenek? A sok egyetemista, a korházba igyekvők!! Induljanak el 2 járattal hamarabb? Akkor most egy órát fogunk utazni, hogy belvárosba jussunk többszöri átszállással???”

„Azok, akik ezeket a ‘forradalmi’ újításokat elfogadták, még sosem utaztak a 76-os buszon. Szinte mindenki, aki eddig a buszon utazott, a belvárosba akart eljutni, és esetleg átszállni valami más járműre. De mostantól sem az iskolásoknak, sem a dolgozóknak, de még az SZTK-ba igyekvő nyugdíjasoknak sem lesz jó. Ennyi erővel az egész járatot megszüntethették volna. A menetidő gondolom a többszörösére fog nőni, főleg ha azt nézzük, hogy a belvárosba mennyi idő alatt jut el az ember. Ezek után nagyon sokan nem fognak ezzel a busszal közlekedni, inkább mennek majd biciklivel vagy kocsival. Sikerült tönkretenni a járatot, és ha így folytatják, jövőre még nagyobb megszorításokra lesz szükség. Gratulálok!”

Előző sztori

Távirányítású hangos jelzőlámpát kapott a szegedi Mikszáth Kálmán utca

Default thumbnail
Következő sztori

Konferenciát és kiállítást rendeznek a szegedi hadifogolytáborról

Legutóbbi hasonló cikkek