Írjon nekünk

Közélet

Közgyűlés: nyolc cégvezetőt cseréltek le + FOTÓK

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

A többség döntése értelmében elutasították a költségvetési koncepciót, kiterjesztették a kismamabérletet, bevezették az ingyenes parkolást a rakparton, s csak az inflációval megegyező mértékben emelték a közüzemi díjakat Szeged város közgyűlésének pénteki rendes ülésén. Bohács Zsolt, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének javaslatára nyolc önkormányzati cég vezetőjét váltották le azonnali hatállyal.

20.40: Nagy Sándor (Szabad Város) a sajtónak elmondja: bár megszavazták, hogy az Árpád Nevelőotthon nem költözhet Tápéra, de nem rendelkeznek a már kifizetett uniós előleg visszafizetéséről, és nem indokolták meg jól, miért nem valósult meg a beruházás, így akár öt évre is kizárhatják Szegedet minden uniós pályázatból. Elképzelhető, hogy a következő napokban ebben az ügyben valamit lépnie kell majd az önkormányzatnak.

20.29: A Fidesz-KDNP-frakció közleménye a zárt ülésen történt szavazásról:

A szegediek érdeke a városi cégek átláthatósága

A szegediek érdekében szükséges új vezetőket kinevezni bizonyos városi cégek élére. Október 3-án arra kaptunk mandátumot, hogy a szegediek programját megvalósítva véget vessünk a felelőtlen gazdálkodásnak és átlátható viszonyokat teremtsünk.

Az elmúlt években a szocialisták alatt brutális tarifaemelések voltak, a rendszer átláthatatlanná vált, pazarlás és színvonalcsökkenés volt a jellemző.

A szegediek joggal szeretnék tudni, hogy mi történt az elmúlt nyolc évben, hiszen a korábbi vezetők részesei voltak a felelőtlen gazdálkodásnak, amelynek hatására több mint 25 milliárd forint a város és intézményei ill. cégei eladósodásának mértéke.

Mivel Botka László – szavai és szavazata ellenére – minden lehetséges adminisztratív módon akadályozza a tényfeltáró bizottság munkáját, nem maradt más választásunk. Joginak feltüntetett ellenérvei alaptalanok, valójában a folyamat előrehaladásának politikai akadályozása a cél, talán pont azért, mert Botka a vizsgálandó cégeknél takargatni valóról tud.

Olyan új vezetők kinevezéséhez kértük a közgyűlési többség támogatását, akik szakmailag alkalmasak a feladat ellátására.

Le kell zárnunk a felelőtlenség korszakát. Azokkal az emberekkel, akik tevékenyen hozzájárultak a mai helyzet kialakulásához, nem lehet megújulást hirdetni és nem lehet tőlük várni a tevékeny feltárást. Ezért a szegediek érdekében olyan szakértők vezetik mától a város egyes (első körös átvilágításra kijelölt) cégeit, akik felelősséget vállalnak a rájuk bízott vagyon megőrzéséért és a szolgáltatások javításáért. Mindezen túl pedig segítik a cégek átvilágítását is és ezzel hozzájárulnak a tisztánlátásunkhoz.

Szeged, 2010. december 10.

Bohács Zsolt
frakcióvezető
Fidesz-KDNP

20.27: A hírek szerint a zárt ülésen bennmaradt képviselők 15 igen szavazattal megszavazták az önkormányzati tulajdonú cégek új vezetőit.
A Szegedi Városkép Kft. élére Licsicsányi Ilona marketingszakember, keramikus, divattervező, a Szeged Pólus Kft. élére Pacza József mérnök, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. korábbi beruházási igazgatója, a Szegedi Vásár és Piac Kft. élére Nagy László üzemmérnök, falugazdász, az IKV Zrt. élére Tápai Péter magasépítő technikus, a Szegedi Közlekedési Társaság élére Tóth István Tibor, a cég korábbi vezetője, a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. élére Zelena András, az Ópusztaszeri Emlékpark sajtókapcsolati felelőse, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. élére Makrai László biológus, korábbi önkormányzati képviselő, és a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. élére Dér Natália közgazdász került. Az IKV-t december 11-től egyedül irányíthatja az új elnök-vezérigazgató, míg a többi cégnél december 31-éig kettős ügyvezetés lesz érvényben.

20.05: Kozma József MSZP-s városatya tart rögtönzött sajtótájékoztatót a folyosón. “Ismét láthatjuk: összenőtt, ami összetartozik. A Fidesz és a Jobbik lemutyizták egymás közt az önkormányzati cégek vezetőinek kérdését, és a feladatra alkalmatlan embereket ültetnek ezeknek a cégeknek a vezetői székébe. Ez nem demokrácia, ebben az MSZP nem kíván részt venni” – közölte feldúltan Kozma.

20.02: Most zajlik a szavazás az önkormányzati cégek vezetőiről. Az MSZP-frakció kivonult a zárt ülésről.

19.43: A sajtó képviselőit most ismét kiküldték a folyosóra, ugyanis az önkormányzati cégek vezetőinek személyéről zárt szavazást tartanak.

19.20-19.40: A nyilvános ülés határozathozatalai következnek. Az egészségügyi integrációról szóló beszámolót egyhangúlag fogadták el. A többség támogatását megkapta az építési szabályzat és területrendezési terv módosítása is. A helyi adókról szóló rendeletek 28 igennel, Keresztúri Farkas Csaba tartózkodása mellett mentek át.
A temetkezési díjak emelésénél Szentistványi István tartózkodott, 28 igen született. A további 4,7 százalékos díjemeléseket is megszavazta a közgyűlési többség néhány tartózkodás mellett. Haág Zalán módosító indítványát is támogatta a többség, így a Huszár Mátyás és az alsó rakparton ingyenes lesz a parkolás. Bohács Zsolt sürgősségi indítványa a Mars térrel kapcsolatban 28 igent kapott, csak Gila Ferenc tartózkodott. A költségvetési koncepciót a közgyűlés nem fogadta el.
Hüvös László indítványát a szegedi önkormányzat és a vásárhelyi Emlékpont múzeum közötti megállapodásról 16 igennel támogatta a közgyűlés. Solymos László alpolgármester módosító javaslatát így leszavazták.
A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata megkapta a 12 milliós városi kölcsönt, Kozma József és Szentistványi István tartózkodása mellett 27 igennel.
Juhász Gyula javaslatát az Árpád Nevelőotthonnal kapcsolatban 15 igennel fogadták el, így az intézmény a Szőregi úton marad. Botka László bocsánatot kért a gyerekektől…
Haág Zalán javaslatára kiterjesztették a kismamabérletet minden GYES-en és GYET-en lévő szülőre, 27 igen, Szentgyörgyi Pál szavazott nemmel, Révész Mihály tartózkodott.

19.15: Csak emlékeztetőül, ha a többség úgy dönt, a következőképpen alakulhat át nyolc százszázalékos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság menedzsmentje. A Szegedi Városkép Kft. élére Licsicsányi Ilona, a Szeged Pólus Kft. élére Pacza József, a Szegedi Vásár és Piac Kft. élére Nagy László, az IKV Zrt. élére Tápai Péter, a Szegedi Közlekedési Társaság élére Tóth István Tibor, a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. élére Zelena András, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. élére Makrai László és a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. élére Dér Natália kerülhet. Az IKV-t december 11-től egyedül irányíthatja az új elnök-vezérigazgató, míg a többi cégnél december 31-éig kettős ügyvezetés lesz érvényben.

19.10: Bohács Zsolt újabb tíz perc szünetet kér Botka Lászlótól. Meg is kapja. Az MSZP-sek már a helyükön ülnek.

19.05: A sajtó munkatársai visszatérhettek a díszterembe. Szünetet rendeltek el. Állítólag ezt követően már a szavazások következnek. A hangulat érezhetően feszült a politikusok között. Mózes Ervin jegyző is idegesnek tűnik. A pártok kivonultak, és összeültek tanácskozni. Sok képviselő igazán feldúltnak látszanak. Szentgyörgyi Pál nevet, mint elmondta, kínjában. Ha megválasztják az új igazgatókat, az IKV Zrt. kivételével december 31-éig kettős ügyvezetés lesz. Ott viszont holnaptól már csak az új vezető kinevezése lenne érvényben.

18.59: Értesüléseink szerint a városatyák a zárt ülésen nem rég kezdték el a cégvezetők ügyét tárgyalni.

18.46: A sajtó képviselői jelenleg is a folyosón tartózkodnak, több mint egy órája zajlik a zárt ülés. Információink szerint jelenleg az átvilágító bizottság határozatainak felfüggesztéséről folyik a diskurzus, de hamarosan sorra kerül az önkormányzati cégek vezetőinek témája is.

17.37: Interpellációk és kérdések napirendben! Majd jön a zárt ülés, a cégvezetőkről döntenek, de előbb öt perc szünet!

17.35: Szentistványi István már saját előterjesztéséről: lejjebb vinné a helyi népszavazások kiírásához szükséges küszöböt 20-ról 10 százalékra. Mózes Ervin jegyző elmondja: egy helyi népszavazás 50 százalékos részvétel esetén érvényes és eredményes, s több tízmillióba kerül.

17.32: Juhász Gyula fejezi be a hozzászólások sorát. Tápén ez az ügy nem politikai kérdés, a városrészben lakók álláspontja egységes, nem szeretnék befogadni az otthont. A gyerekeknek az előírásoknak mindenben megfelelő, alkalmas ingatlanban kell maradniuk. Botka László viszont szerint drága a Szőregi úti fenntartás, gyerekenként évente 5 millióba kerül, ezért is kerestek új helyet.

17.28: Szentistványi István is ismétel. A szegedi nagyprojekteknél hasonló a rend, állítja, fonák logika honosodott meg, mindig az előkészítetlen beruházások végén szembesülünk a hibákkal. Ezért is csalódott, hogy a gázerőművel kapcsolatos ügyben nem támogatja a Fidesz.

17.26: Ismét Kenyeres Lajos. Juhász Gyula korábban elfogadta az előterjesztést, nem érti, később miért változtatott az álláspontján.

17.24: Botka László kitart a tápéi épület mellett. Póda Jenő szerint a szocialisták nem akarnak tudomást venni, hogy Juhász Gyula egy közösséget képvisel. 3500 aláírást gyűjtött össze! Példaként tekint rá, hiszen így kell kitartani az emberek érdekei mellett, ahogy ő teszi. Nem engedi, hogy a tápéiakra ráerőszakoljanak egy projektet! Az MSZP-sek érzelmi zsarolása nem hiteles – jelenti ki.

17.22: Haág Zalán is egyetért az LMP-s képviselővel. Emlékeztet: mikor egy kaszinó érdekében zártak be óvodát Botka Lászlóék, akkor nem törődtek a gyerekek érdekeivel…

17.17: Kohári Nándor az Ágota Alapítvány nevében kéri ki magának az MSZP-sek szavait. Szerinte sem történt szakmai egyeztetés az ügyben. Úgy véli, a Szőregi úti környezet ideális a gyerekek számára. Szentistványihoz hasonlóan az az álláspontja, hogy az ügy hátterében az értékes, 2 hektáros Szőregi úti ingatlannal kapcsolatos tervek állnak…

17.15: Az LMP-s Szentistványi István is elmondja véleményét. Kiáll Juhász Gyula mellett. Akkor kellett volna megszakadni az MSZP-s szíveknek, mikor az utóbbi évek, évtizedek során egészségügyi, oktatási, nevelési intézményeket lehetetlenítettek el Szegeden! – érvel. Meggyőződése, hogy a legkevésbé a gyerekek érdekeiről szól a történet, hiszen szakembereket sem vontak be a döntésbe korábban, nem volt felelősségteljes társadalmi egyeztetés. Nem korrekt, amit a szocialisták itt tesznek – mondja.

17.13: Botka László állítja: december 14-éig meglesz a használatba vételi engedély. A gyönyörűen szépen berendezett ház Tápén várja a gyerekeket. Kormos Tibor (Szabad Város) csavar egyet: kérdezi, Juhász Gyula ismeri-e ezeket a fiatalokat. Szerinte ők éhezik és sugározzák a szeretetet.

17.09: Juhász Gyula meggyőződése, hogy az MSZP-seknek halvány fogalmuk sincs arról, kik laknak a Szőregi úti intézményben. Az egyik fiatal például előzetes letartóztatásban van jelenleg… Ha elveszítjük a pénzt – folytatja -, az azért lesz, mert a projekt jelenlegi formájában elfogadhatatlan az Európai Szociális Alap monitoringja szerint.

17.05: A Víztorony téri barakkból bonyolították a Fidesz tarjáni kampányát – fejti ki Kenyeres Lajos. Állítása szerint a Kothencz János vezette közösség működött ebben közre, azaz állami gondozott, sérült, magatartásgondokkal küzdő fiatalok. Embertelenséggel vádolja Juhász Gyulát. Tóth Károly (MSZP) az egyik gyerek levelét idézi, aki szeretne Tápéra költözni. Érzelmi húrokat pengetnek a szocialisták. Hangulatkeltést emlegetnek, s a keresztényi szeretetre való hivatkozással szeretnék lebeszélni befolyásolni a jobboldaliakat. “Szégyelld magad!” – mondja Juhász Gyulának.

17.00: Gila Ferenc kezdi az MSZP-offenzívát. Újpetőfitelepen is problémás gyerekeket oktatnak, de az emberek elfogadják az iskolát – mondja. Egy keresztény embertől karácsonyi ajándékként azt kapnák a gyerekek, hogy ne költözhessenek az új helyre? – kérdi. A Juhász Gyula-féle előterjesztés visszavonását kéri. Kenyeres Lajos csatlakozik hozzá.

16.55: Solymos László alpolgármester szerint Juhász Gyula nem tudja megmagyarázni, miért ne működhetne a 16 állami gondozott fiút nevelő otthon a Budai Nagy Antal utcában. A gyámhivatal megszüntette ugyan a működési engedély iránti eljárást, mert nincs használatba vételi engedélyt, de az összes szakhatóság hozzájárulását adta. A város jelenleg a közigazgatási hivatal döntésére vár a használatba vételi engedély ügyében. Ha megszavazzák Juhász Gyula javaslatát, a városnak 70 millió forintnyi uniós pénzt kell visszafizetni. Ráadásul – folytatja – az emberiesség kérdése is felmerül szerinte. Aki támogatja az előterjesztést, Solymos László szerint hátat fordít a 16 fiúnak…

16.50: Juhász Gyula előterjesztései következnek. A Fidesz-KDNP-s politikus a héten sajtótájékoztatón is beszélt róla: javasolja, hogy az Árpád Nevelőotthon maradjon a Szőregi úton, de költöztessék át Tápéra. Immár bizonyosan tudható, a gyámhivatal végzéssel megszüntette a város működési engedély iránti kérelmét a Budai Nagy Antal utcai ingatlanra. Használatba vételi engedélyt sem kaptak rá. A Szőregi úti épületet viszont néhány éve kifejezetten speciális nevelési igényű gyermekek számára építették, minden előírásnak megfelel, minden engedéllyel bír, s jelenleg is ott tartózkodnak a fiatalok. Juhász Gyula kéri, a közgyűlés változtassa meg korábbi döntését, s a nevelési funkciót a Szőregi útra helyezze vissza, a tápéi ingatlant pedig más célra hasznosítsák. Számos szabálytalanságot és súlyos szakmai hibát is lát a projektben, így az átvilágító bizottság elé utalná az ügyet.

16.47: Botka László megismétli: 400-500 havibérletet adtak el. De reméljük, vége a számháborúnak…

16.45: Nagy Sándor szerint is kormányzati árkiegészítés lenne szükséges. Egyébként aligha pótolható a kiesés. Haág Zalán viszont nem akar számháborút folytatni, de megjegyzi: 400-500 fő nem is részesül összesen állandó szociális gyermekvédelmi támogatásban a városban…

16.40: Botka László szerint álságos a Fidesz-KDNP ezzel kapcsolatos politikája, mert valóban nagyon ha akarnák, kormányzati szinten vezetnék be az árkiegészítést a kismamabérletre. Ismerteti: 400-500 szociális alapú kismamabérletet vásároltak eddig Szegeden. Az SZKT mínusza jelenleg 500-550 millió forint, ez a polgármester számításai alapján a Haág Zalán-féle javaslat elfogadása esetén 600 millióra is növekedhet. A szocialista városvezető úgy fogalmaz: ezt a tervezett új menedzsment se tudja majd kezelni.

16.38: Egyéni képviselői indítványokkal folytatjuk. Haág Zalán (Fidesz-KDNP) a kismamabérlettel kapcsolatos előterjesztését ismerteti. Ezt a lehetőséget korábban Botka Lászlóék csak egy szűk kör számára tették elérhetővé – akkor is Haág indítványára -, ezen most bővítene a politikus: a GYES-en és GYET-en lévő szülők számára biztosítana a tanulóbérlettel megegyező árú bérletet. Szerinte ez által többen is vennék igénybe a tömegközlekedést, ráadásul a kisgyermekes szülők támogatásával kiemelt társadalmi feladatot látna ez az önkormányzat. Nem várható komoly bevételkiesés az új bérlet által – érvel.

16.20: Kis szünet.

16.17: Keresztúri Farkas Csaba (Jobbik) kezdeményezi, a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata folyamatosan számoljon el a sportbizottság felé arról, miként költi el a várostól kért 12 milliós kölcsönt. Egyébként támogatja az indítványt a bajba jutott együttes megsegítéséről.

16.14: Botka László kitart mellette, a két önkormányzatnak kellene megállapodást kötni, fenntartóként nem fogadna el olyan határozatot, mely befolyásolhatja az iskolák pedagógiai programját.

16.11: Hüvös László szerint az MSZP szándékos félretájékoztatást folytat. Javaslata szerint a tantestületek dönthetnének a látogatásról, tehát nem kíván beleszólni a pedagógiai programba.

16.08: Solymos László (MSZP) alpolgármester módosító indítványt nyújtott be, amit ismertet. Semmilyen előnnyel nem járna szerinte a Hüvös-féle megállapodás, mert a 26. éven aluliak szervezett keretek között így is ingyen látogathatják az Emlékpont állandó kiállításait. Ha megkötnék a szerződést, csorbulna az intézményi önállóság, már ami a pedagógiai program meghatározását illeti. Javasolja, az oktatási iroda tájékoztassa az intézményeket a fennálló lehetőségről. Botka László szerint tanulmányi cserekirándulásokról kellene megegyeznie a két városnak.

16.02 Hüvös László tanácsnok együttműködési szerződést terjeszt elő a vásárhelyi Emlékpont múzeum és a szegedi önkormányzati iskolák között. Mint arról már beszámoltunk, a megállapodás értelmében az itteni általános és középiskolások ingyenesen látogathatnák az intézményt. Mindez semmilyen költséggel nem járna a szegedi önkormányzat számára. Az iskolák történelemtanárai dönthetik el, élni kívánnak-e a lehetőséggel, hogyan építik azt be a tanrendbe. Az Alsóvárosi Általános Iskola nyolcadikosainak kirándulását maga kívánja finanszírozni – jelenti be.

15.57: Több iskola igazgatói posztjára írnak ki pályázatot.

15.52: A 30 km/h-s övezetek kibővítését mindenki támogatja. Elhangzik: hamarosan a város valamennyi lakóövezetére érvényes lesz ez a szabályozás. Botka László bejelenti: az M43-as autópálya átadása tavasszal várható. Azt követően valósulhat meg a tranzitforgalom korlátozása, kitiltása.

15.47: Több napirendi pontot ugrunk át hozzászólások hiányában. A költségvetési tárgyú előterjesztések kapcsán egyébként a Bohács Zsolt-féle Mars téri rendezési tervről, a kereskedők ügyéről sem esett ma szó. Mint ismeretes, a frakcióvezető 30 milliós kártérítési alap elkülönítésére tesz javaslatot. Ha ezt elfogadják a képviselők, Bohács szerint az NFÜ aláírhatja belváros-rehabilitációs projekt támogatási szerződését.

15.42: Költségvetési, városüzemeltetési, vagyoni tárgyú előterjesztések vannak soron. Szentgyörgyi Pál arról tájékoztat: a vártnál jobbak a városi cégek árbevételei 2010-ben.

15.39: Botka László ismét kijelenti: a Fidesz leállította a panelprogramot, jövőre nem lesz ilyen. Ráadásul 1,7 milliárdot vonnak el Szegedtől.

15.37: A Fidesz-KDNP azt kéri, a polgármester vonja vissza a költségvetési koncepciót, dolgozza át, hozza vissza a közgyűlés elé – szólítja föl Botka Lászlót a gazdasági tanácsnok. Póda Jenő szerint az a probléma, hogy az MSZP eltapsolta a pénzt, Gyurcsány és Bajnai több hitelt vett föl négy év alatt, mint az egész Kádár-rendszer. Most a polgári oldalon a sor, hogy rendbe hozza a gazdaságot. A szocialisták pedig szálljanak magukba – fogalmaz.

15.34: Kozma József, az MSZP frakcióvezetője áll föl a vita vége felé. Szép és fontos a Mercedes-beruházás – fejti ki, de lehet, hogy van, akinek nem tetszik, mert egy multihoz kapcsolódik.

15.26: Kicsi a mozgástere az önkormányzatnak Szentgyörgyi Pál szerint. Közben a városházi alkalmazottak egy anyagot osztanak ki a képviselőknek. Kíváncsiak vagyunk, mit tartalmaz… Sajnos egyelőre nem tudjuk meg, mert a zárt üléshez kapcsolódik. De nyomozunk… Úgy tűnik, a cégvezetőkkel kapcsolatos előterjesztést javították, az abban korábban mutatkozó pontatlanságokat tüntették el.

15.19: Révész Mihály (MSZP) szerint a pedagógusbérek befagyasztása 1998-ban kezdődött. A Szeged-pótlék pozitív hatással lehet az ágazatra. A fedezete – úgy gondolja – megvan, hiszen a város nem tervez pénzt a panelprogramra. Annak töredéke is elegendő az oktatási pótlékra. Egyébként pedig a költségvetésben szerepel majd részletesen a meghatározás a jövő év elején. Párttársa, Gila Ferenc arról szól, hogy tömeges elbocsátások várhatóak.

15.15: Az oktatási bizottság nevében az elnök, Farkasné Pocsai Blanka (Fidesz-KDNP) szól a költségvetési koncepcióról. Hiányolják, hogy a Botka László által a választási kampányban ígért Szeged-pótlék nem látszik, s annak fedezetéről sincs szó.

15.11: Tóth Károly (MSZP) a szociális kiadások csökkentése miatt aggódik.

15.08: Nem a kormány, hanem a város háza táján kellene söprögetni – szúr oda Juhász Gyula. Sorban állnak a kifizetetlen alvállalkozók, akik levonulnak az építési területről, így elhúzódnak a beruházások, s károk keletkeznek a város gazdasági életében. A projekt gazdájának is van ebben felelőssége – hangsúlyozza.

15.05: 2012-ben tömegesen jelentkeznek majd emberek, akik nem kapnak segélyt – így Ménesi Imre. A szocialista politikus Pintér Sándor belügyminisztert idézi, hogy új börtönökre van szükség…

15.02: Botka László: Nem 1,7 milliárdos lyuk van Szeged jövő évi költségvetésében, hanem ennyivel ad kevesebbet a kormány, ami számára csalódás.

15.00: Póda Jenő válasza jön a korábbi gazdasági alpolgármesternek. Kérdezi, miért nincs részletes leírása az említett problémahalmazra, illetve miért nem születtek válaszok. A gazdasági tanácsnok nem lát szemléletbeli változást. A koncepció látványberuházásokat, ehhez kölcsönöket irányoz elő, nem pedig takarékoskodást. Kijelenti: az Út a munkához program folytatódik, felesleges riogatni az MSZP-nek! A szocialista pazarlásnak véget kell vetni, fontos, hogy az emberek ne szokjanak el a munkától. Ha a büdzsében 1,7 milliárdos lyuk van, ezt kezelni kell – folytatja. Botkáék eddig díjemelésekből tömködték a lyukakat, ezzel a gyakorlattal szakítani kell. Nem adót kell tehát emelni, hanem szélesíteni az adózók körét, mint például Kecskemét teszi. A takarékosságra, a bürokráciacsökkentésre és a hatékonyságnövelésre kellene összpontosítani, ehhez személyi változásokat is szükségesnek tart a gazdasági tanácsnok.

14.55: Szentgyörgyi Pál (MSZP) emelkedik szólásra. A költségvetési koncepciót ismerteti, a feladatokat és az eszközöket. Az illetéktörvény módosításának az önkormányzat is elszenvedője – említ egy példát, majd sorolja a többit: a panelfelújítási program folytatására nem ad támogatást a költségvetési törvény, s nem tudni, mi lesz azzal a 750 emberrel, aki a közmunkaprogramban dolgozott. Aggasztja, hogy “a Fidesz önálló javaslatai csak kárt okoznak az önkormányzatnak”, mert vagy kiadást növelnek, vagy bevételt csökkentenek.

14.48: Következik a költségvetési koncepció és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megtárgyalása, illetve az ez évi költségvetés módosítása. Botka László szól a költségvetési koncepcióról. Elmondja, a központi költségvetésből érkező bevételi várakozások alapján alakították ezt ki. A kormányzati intézkedések szerint kieséseket okoznak majd az önkormányzatoknál, így Szegeden is. Két százalékkal csökken az oktatási normatíva – állítja. A legfájdalmasabb pedig a szociális ágazat, a segélyezés forráskurtítása. A Út a munkához program megszüntetése miatt 750 ember veszíti el a munkáját. Szigorú büdzsét kell alkotni a működési egyensúly megőrzéséhez. Az állami és önkormányzati szféra leépítései is Szegedet érinthetik leginkább a nagyvárosok közül, így jelentősen nőhet a munkanélküliség. A válságadók is ronthatnak a helyzeten. Botka kijelenti: 2000-3000 ember veszítheti el a munkáját a városban a következő fél évben! Ezért kiadásmegtakarításra van szükség.

14.42: Haág Zalán garanciát vállal, hogy nem ürül ki a belváros a rakparti parkolás ingyenessé tétele miatt. Ettől csak picit csökkenne a zsúfoltság.

14.36: Hüvös László szerint a lakosság örömmel fogadja majd, hogy csak 4,7 százalékkal emelkednek a díjak.

14.33: Jövőre mindenkinek csökken az adója – jelenti ki Haág Zalán. Hozzáteszi: reálisak a kormány inflációval kapcsolatos várakozásai, Révész Mihálynak nincs igaza.

14.30: Révész Mihály (MSZP) képviselőt a sírás kerülgette, miközben a Fidesz-KDNP politikusai a szegények védelmében szólaltak föl. Közben – állítja – csökkenek majd a jövedelmek, s az infláció is magasabb lehet, mint 4,7 százalék. Csak a gazdagok járnak jól szerinte.

14.27: Nagy Sándor úgy véli, a vezetőváltások miatt nem lesz már olyan átvilágítás a cégeknél, amilyet korábban a Fidesz-KDNP bejelentett.

14.26: A nem száz százalékban önkormányzati cégek igazgatóiról szóló előterjesztésből kiderül, a Fidesz-KDNP leváltaná a hőszolgáltató vezetőjét is. Básthy Gábor helyett Martonosi Istvánt neveznék ki. Az 1000 Mester Nonprofit Kft. ügyvezetője pedig Sebők Edit lenne.

14.25: Póda Jenő felidézi: pár hete a szocialisták még komolyabb díjemelésekben gondolkodtak, a Fidesz-KDNP-nek sikerült visszaszorítania szívós munkával ezeket az elképzeléseket. A gazdasági tanácsnok szerint Botka László politikai okokból akadályozza a cégek átvilágítását. Meg kell ismerni munkaszervezésüket, hatékonyságukat.

14.22: Ismét Kalmár Ferenc: A Vízműnek jelentős nyeresége van. Ebből is lehetne pótolni a kieső 80 milliót. Vagy éppen a polgármesteri alap csökkentésével… Ami a tömegközlekedés 500 milliós hiányát illeti, a tanácsnok szerint vissza kellene csábítani az utasokat, így lehetne ezt mérsékelni.

14.19: Szentistványi István szerint sem szabad az infláció mértéke fölött emelni a díjakat.

14.16: Haág Zalán a fizető parkolásról beszél. A belváros zsúfoltsága elviselhetetlenné vált – mondja, s újabb több száz parkolóhely szűnhet meg egyes beruházások kapcsán. Módosító javaslata, hogy a Huszár Mátyás és az alsó rakparton újra ingyenes legyen a parkolás. Így, hogy fizetni kell érte, az ottani helyek alig 10 százalékát használják ki az autósok. Racionális érvek szólnak hát a változtatás mellett.

14.13: Hüvös László tanácsnok is hozzászól, úgy fogalmaz, a Szentgyörgyi-féle kliséket már jól ismerik, hogy biztosítani kell az önkormányzati cégek működőképességét. 2006 és 2010 között a parkolójegyek ára 78, a csatornadíj 65, a szemétszállítás díja 49 százalékkal emelkedett. A drasztikus intézkedéseknek véget kell vetni! Az infláció mértékével szabad csak emelni a közüzemi díjakat. Ezek a tételek így köszönőviszonyban sem lesznek az utóbbi négy év MSZP-s gyakorlatával!

14.10: Juhász Gyula (Fidesz-KDNP) is leszögezi, csak az inflációval megegyező mértékű növekedést fogadnak el, mert a lakosság a végletekig kivéreztetett. Tekintettel kell lenni az alacsonyabb jövedelműek fizetőképességére.

14.08: Szentgyörgyi Pál (MSZP) az önkormányzat kötelezettségeit emlegeti az emelések kapcsán. A közfeladatot ellátó önkormányzati cégek gazdálkodásának egyensúlyban kell lennie, jegyzi meg, ha ez nem így van, az adófizetők pénzéből kell kisegíteni ezeket…

14.03: Nagy Sándor reagál az előző gondolatokra. Lehetőségként említi a szolgáltatások színvonalának csökkentését abban az értelemben, hogy ha kiesik a 80 millió forint, akkor például a külvárosi részeken a belvízelvezetés gondot okozhat. A kismamabérlet is ronthatja a tömegközlekedési rendszer bevételeit, szerinte Kalmárnak el kell járnia abban az ügyben, hogy a magyar állam biztosítson árkiegészítést ehhez a bérlettípushoz.

13.59: Kalmár Ferenc (Fidesz-KDNP) tanácsnok szól hozzá először. A válságra tekintettel javasolja, hogy az infláció fölött semmiféle díjat ne emeljenek, a csatornadíjat se. A 700 millió forint körül mozog a polgármester által említett alap, így egy évben talán ki lehet bírni szerinte a 80 milliós kiesést. Ami a tömegközlekedést illeti, tárgyaltak erről a napokban, kezelni kell a társaság több száz milliós hiányát.

13.52: A díjemelések következnek. Botka László szerint arról kell dönteni, mit szednek be díj formájában, s mit adnak majd oda önkormányzati cégtámogatásban az adófizetők pénzéből. Hat darab díjrendeletet terjesztett elő a polgármester, sorvezetője a 4,7 százalékos infláció. Minden díjat ennyivel emelnének. A csatornadíj nőne egyedül 7 százalékkal, ehhez érkezett módosító indítvány, mely 4,7 százalékos emelést állapítana meg. Botka nem akar csatázni, de jelzi, közel 80 millió forinttal érkezne így kevesebb bevétel a vízügyi-építési alapba, melyből a felszíni csapadékvíz-elvezető is épül Szegeden. Ezt is figyelembe kell venni, miközben az eltérés szerinte mindössze havi 72 forint lenne családonként a 4,7 vagy a 7 százalék között.

13.51: Tóth Károly (MSZP) szerint a város működőképességét biztosítani kell, s vállalható az előterjesztés költségvetési szemlélete.

13.49: Póda Jenő gazdasági tanácsnok szerint a helyi adószabályozás befolyásolja a gazdasági környezetet, ezért rendkívüli a jelentősége. Körültekintést igényel ennek az eszköznek az alkalmazása, nem szabad csak bevételi oldalról megközelíteni. A Fidesz-KDNP korrigálná a jelenlegi adó mértékét, bizonyos emelést szükségesnek tartanak. Munkahelyeket nem szabad veszíteni, ez az egyik legfőbb szempont. Így a Fidesz-KDNP a multinacionális áruházláncok adóterhelését növelné elsősorban.

13.44: Kónya Gábor (MSZP) szerint az építményadó emelése indokolt, s a kisvállalkozói kedvezmény előremutató.

13.41: Helyi adórendeletek felülvizsgálata következik. A helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó és az építményadó kerül terítékre. 380-ról 410 forintra emelkedne az idegenforgalmi adó az előterjesztés szerint. A turizmus komoly bevételt jelent a városnak – mondja Botka László. A 30 forintos emeléstől még nem jön majd kevesebb turista – véli. Az építményadót viszont jelentősen emelné a polgármester. A javaslat az eddigi 1050 helyett 1200 forint/négyzetméter/évben rögzítené a díj mértékét, de közel 1000 kisvállalkozást mentesítene alóla, hiszen 20 négyzetméter alatt nem kellene fizetni. (Ez 15 milliós kiesést okozna a városnak.) Az emelést Botka László a központi költségvetési támogatás csökkenésével indokolja.

13.40: Keresztúri Farkas Csaba: A Jobbik semmilyen emelést nem támogat, mert végletekig elfogyott az emberek pénze!

13.38: Folytatjuk a közgyűlési közvetítést! A lakbérrendelet kerül napirendre. Az önkormányzati bérlakások bérleti díja 4,7 százalékkal nőne a következő négy esztendő mindegyik évében. Folytatódna ugyanakkor a rászorultak támogatása (egy külön, mintegy 15 milliós alapból egyharmadnyi lakbérrészt fedez a város). Bohács Zsolt jelzi: a Fidesz-KDNP támogatja, hogy négy évre előre határozzák meg a díjak mértékét. Alapvető szándékuk, hogy az emelés ne haladja meg az inflációt.

12.00: 160 milliárdos beruházás lenne az erőmű – így Botka László. Erről nem szabadna szerinte lemondani. Ha ma nem dönt a testület, a beruházó nem léphet tovább a környezetvédelmi engedélyeztetés felé. Ráadásul tartalék helyszín is lenne! Szünet 13.30-ig! Akkor folytatjuk!

11.58: Solymos László alpolgármester azt állítja, komoly egyeztetések zajlottak az erőmű ügyében. Szentistványi István szerint viszont korábban a város nem konkretizálta terveit, így környezetvédelmi vizsgálat sem készülhetett.

11.55: Kozma József következik. Arról beszél, sokan ütik az asztalt, hogy nem halad az elbírálás, hiszen az uniós forrásokat csak úgy lehet hatékonyan felhasználni, ha megfelelő időben születnek meg a döntések. Botka László optimistának nevezi magát, hiszen Orbán Viktort idézve állíthatja, sikeres Szeged nélkül nincs sikeres Magyarország! Ha Debrecenben stadionra fordíthatnak milliárdokat, Szeged megérdemli az ELI-beruházást.

11.52: Bohács Zsolt válaszol Botka Lászlónak. Szabó Gábor rektorral tegnap tárgyalt, éppen az ELI Kft. problémáiról. A kormány átutalt 5 millió forintot a cégnek működésre, ami előrevetíti a pozitív szándékot. Botka László erről nem tudott, de örül neki! Azt azért hozzáteszi, ez a pénz semmire sem elég, a kft.-t az utóbbi időben a szegedi egyetem segítsége tartja életben…

11.49: Szentistványi István más vizekre evez. Az ELI-t szerinte mindenki támogatja, mert városi közérdek. A gázerőmű viszont az LMP nézete értelmében még nem tart ebben a fázisban. A társadalmi párbeszédet hiányolja ebből a folyamatból is, addig nem lehet konkrét és határozott döntéseket hozni. A SZÉSZ módosításából javasolja kivenni a vonatkozó pontkat a valódi környezetvédelmi vizsgálat hiányában.

11.46: Póda Jenő megismétli: a Fidesz-KDNP teljes mellszélességgel áll a beruházás mellett. Ami gondot okoz, hogy az előző ciklusban eltapsolták az erre fordítható pénzeket. Az ilyen projektekre igénybe vehető fejlesztési források 80 százalékát költötték el a szocialisták, kutyakozmetikára, másfél méteres kilátótornyokra stb. Ezért magukba kell szállniuk, a Fidesz-KDNP pedig dolgozik a megoldáson! Minden pénzt haza akarnak hozni Szegedre.

11.44: Botka László szerint a jelenlegi kormány nem adott pénzt az ELI Kft. működésére, csak a korábbi. Ha napokon belül nem kezdődik meg az előkészítő munka, nem tud pályázni az ország.

11.42: Bohács Zsolt megnyugtatja a közgyűlést, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részletes tájékoztatást adott az ügyben. A kormány részletesen vizsgálja ezt az európai projektet, amit a Fidesz-KDNP frakciója minden erővel támogat. Szakmai érvek támasztják alá annak pozitív hozadékait, fejlesztő hatásait. Ugyanakkor a 65 milliárdos beruházás alapos előtanulmányozást is igényel, utána – hamarosan – jöhet a reménybeli kedvező döntés!

11.40: Kónya Gábor (MSZP) Szabó Gábor rektor politikai nézeteire utal itt a falak között, erre talán nem lett volna szükség… Ő is kiáll viszont az ELI mellett, mely új munkahelyeket teremthet, gazdasági fellendülést hozhat.

11.37: Ménesi Imre (MSZP) érthetetlennek nevezi, hogy a kormány miért halogat az ELI ügyében. Szerinte fontos lenne, hogy odahassanak a fideszes és KDNP-s országgyűlési képviselők ebben az ügyben! A lézerközpont ugyanis nemcsak a városnak, hanem a régiónak és az országnak is fontos.

11.33: Nagy Sándor (Szabad Város) a lézerközpont fejlesztési elképzeléseiről beszél. Mint mondja, fontos, hogy külön iparág települjön az ELI mellé, ami a kutatásokra épül, illetve a lézertechnikával foglalkozó vállalatok betelepülését is elő szeretné segíteni az önkormányzat. Az erőmű kapcsán felhívja a figyelmet, termelő, energiatermelő beruházás települhet Szegedre. Fontos, hogy messze feküdne a lakott területektől, a logisztikai központ északnyugati csücskén. Persze ez még hosszabb folyamat, részletes környezetvédelmi hatástanulmány kell többek között. 2015 táján indulhatna be az erőmű, mely foglalkoztatást indukálhat, s 300-400 millió forint helyi adóbevételt hozhat.

11.28: Az építészeti szabályzat és területrendezési terv módosítása következik. Az öthalmi laktanyában az ELI-beruházást segítené elő az önkormányzat mai döntéseivel. A logisztikai központ területén pedig erőmű épülne, mondja a polgármester, mely komoly bevételhez segítené a várost. A beruházó akkor szerezhet meg szakhatósági engedélyeket, ha a képviselők támogatják az előterjesztést.

11.27: Haág Zalán (Fidesz-KDNP) a Botka-portré ügyét említi: az elektronikus változatban nem szerepelt, hogy a város kifizette ennek költségét, míg az írott anyagban igen!

11.25: Juhász Gyula (Fidesz-KDNP) pontosítja a polgármestert: az iratok nagy része nem férhető hozzá elektronikusan, mégpedig az aláírt szerződések, pályázatok. Így jogosnak és indokoltnak tartja Keresztúri Farkas Csaba felvetését.

11.20: Póda Jenő kéri a jegyzőt, gondoskodjon róla, hogy az SZMSZ szerint Botka László hozzászólásait is mérje az óra. Hangsúlyozza továbbá, a polgármester és a jegyző tartsa, tartassa be az SZMSZ-t minden tekintetben. Kitér arra is, számtalan anyag nem hozzáférhető elektronikusan, így szükséges, hogy azokat papíron gyorsan meg lehessen kapni.

11.18: Szentistványi István szerint is fontos, hogy adott esetben az elektronikusan el nem érhető iratokhoz a bizottságok vezetői, tagjai gyorsan hozzájuthassanak. Nem ért egyet Botkával, az elektronikus rendszer nem mindenható! Kifejti: a bizottságok, illetve azok elnökei között nem lenne szabad differenciálni, azokat egységesen kell kezelni, hisz nincsen fontosabb és kevésbé fontos bizottság.

11.16: Keresztúri Farkas Csaba (Jobbik) a bizottságok névváltozásáról szóló ponthoz szól hozzá. Javasolja, a bizottságok elnökei papíralapon juthassanak hozzá a fontosabb ügyiratokhoz, anyagokhoz. Továbbá kijelenti: a jegyző segítségével “cirkuszt” csináltak a szocialisták, jogszabálysértésre próbálták rávenni a testületet a cégvezetőkkel kapcsolatos előterjesztés ügyében. A jelöltek nem járultak hozzá, hogy nyílt ülésen döntsenek róluk, így ez fel sem merülhetett volna. Botka László úgy felel: ne meneküljön a nyilvánosság elől, aki önkormányzati cég élére készül.

11.15: Információk a leendő cégvezetőkről! Nagy László üzemmérnök, Makrai László biológus, korábbi fideszes önkormányzati képviselő, Pacza József mérnök, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. korábbi beruházási igazgatója, Tóth István Tibor már 2000 és 2003 között is vezette az SZKT-t, Licsicsányi Ilona marketingszakember, Dér Natália közgazdász, Tápai Péter magasépítő technikus, Zelena András a Szegedi Tudományegyetem hallgatói önkormányzatának korábbi elnöke.

11.10: Pál Attila professzor az új klinikai tömbről beszél, az egykapus bemenő rendszer előnyeit mutatja be. Óriási jelentőségűnek nevezi, hogy eszköz- és műszerfejlesztésre komoly forrásokhoz jutnak.

11.05: Botka László mondja el véleményét. Kifejti, a párhuzamosságok megszüntetésével hatékonyabbá, költséghatékonyabbá vált a rendszer. A felszabaduló forrásokból új ellátási formák jöhettek létre az utóbbi években. A szegedi egészségügy helyzetén sokat lendített az integráció, amiért köszönetet mond az egyetemnek, a klinikumnak.

11.01: Póda Jenő tanácsnok (Fidesz-KDNP) egy alapvető problémára továbbra sem látja a megoldást: kiesett a közvetlen irányítás és beavatkozás eszköze az önkormányzat kezéből. Csak közvetett lehetőségek állnak rendelkezésre, amiből gondok adódhatnak. Vannak olyan szempontok, melyek nem orvosszakmai kérdések. A betegek kiszolgáltatott emberek, az ő képviseletükben az ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzat léphet, azaz léphetne föl! Indítványozza, a szakbizottságok időről időre kövessék figyelemmel a kérdéskört.

10.59: Kozma József kéri, a közgyűlés erősítse meg, az integrációs úton tovább kell haladni előre. Jöhetnek újabb metódusok, eszközök, generációk, igények, de nem szabad letérni a pályáról – véli.

10.57: Kalmár Ferenc tanácsnok (Fidesz-KDNP) emelkedik szólásra. A kormányzati berkekből származó információja, hogy jövőre nekivágnak az egészségügyi szerkezet átalakításának. Utána kerülhet szóba ismét a szegedi integráció, bizonyára lesznek átvezetendő feladatok. Kalmár alapvető problémája a szegedi egységesítéssel, hogy az egészségügyi ellátórendszer működésére az önkormányzatnak nincs hatása, befolyása, ami szerinte ellentétes az önkormányzati törvény szellemével.

10.50: Hüvös László tanácsnok (Fidesz-KDNP) elemzi az egyetem és a város együttműködését. Az SZTE szerinte erőltetett menetben hajtotta végre az integrációt. Az eredeti pénzügyi problémák azonban megmaradtak, sőt, újabbak társultak hozzá. Nem érti, nyolc év MSZP-SZDSZ-es kormányzás után Szentgyörgyi Pál és Kenyeres Lajos miért a jelenlegi kabinetet hibáztatja a gondokért, hiszen a Fidesz még csak fél éve került hatalomra. Intézkedései még nem hozhattak eredményt, de arra törekednek, hogy helyreállítsák az egészségügy működésének biztonságát. Szegeden pedig új fejezetet nyithat az épülő klinikai tömb. Hüvös fontosnak tartja a prevenciót is, melyben az önkormányzat komoly szerepet vállalhat az ifjúság- és sportpolitika terén. Az egészséges életmódra nevelést kulcskérdésnek nevezi.

10.45: Szentistványi István (LMP) szerint akadnak disszonáns hangok is az egészségügy kapcsán. A társadalmi szervezetek, a lakosság, a szakmai csoportosulások véleményét hangsúlyosabban kellene szerinte megjeleníteni, hogy olyan párbeszéd alakuljon ki, mely a következő évek költségvetésére is hatással lehetne. Most például – mutat rá – létszámstop készül, de kérdéses, ez megéri-e a működés szempontjából. A szakszervezeteket is meg kellett volna hallgatni!

10.42: Kenyeres Lajos (Szabad Város) szól hozzá, ritka jelenség. A Jobbik-Fidesz szavazási nagykoalícióról beszél. Úgy véli, a Fidesz nem javít az egészségügy helyzetén. Szerinte több szolgáltatást tesznek most fizetőssé, miközben korábban éppen a vizitdíj és napidíj ellen kezdeményeztek népszavazást. A korábbi SZDSZ-hez hasonlítja a mostani Fideszt.

10.35: Kozma József a korábbi és a jelenleg is zajló fejlesztések jelentőségét ecseteli. Az integráció egy folyamat – emeli ki. Az egységesítés szervezeti és minőségileg is meg kell történjen, a régió lakói színvonalasabb ellátáshoz juthatnak általa.

10.25: Az egészségügyi integráció helyzetéről ad tájékoztatást az első napirendi pontban Pál Attila professzor, a klinikai központ elnöke. A teremben ülőket azonban most leginkább a cégvezetői névsor foglalkoztatja, hiszen akad egy-két meglepetés…

10.20: Elfogadták a napirendet. Bohács Zsolt előterjesztéséről a közgyűlési többség döntésének értelmében zárt ülésen fognak dönteni. 14-en szavaztak a nyílt (MSZP, Szabad Város, LMP), 15-en a zárt ülésre (Fidesz, Jobbik).

10.20: Kozma József nyílt ülést javasol a cégvezetők váltása kapcsán, mert közügyről van szó, ahol nem lehet takargatnivaló.

10.15: Bohács Zsolt ismerteti javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatban. Az általa benyújtott ügyvezetői indítvány tárgyalását kéri előrehozni.

10.10: Előterjesztést osztanak ki a cégvezetőkkel kapcsolatban. Bohács Zsolt, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének javaslatai, hogy 2010. december 10-től így alakuljon a cégek vezetősége: a Szegedi Városkép Kft. élére Licsicsányi Ilona, a Szeged Pólus Kft. élére Pacza József, a Szegedi Vásár és Piac Kft. élére Nagy László, az IKV Zrt. élére Tápai Péter, a Szegedi Közlekedési Társaság élére Tóth István Tibor, a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. élére Zelena András, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. élére Makrai László és a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. élére Dér Natália kerülne!

10.05: Botka László jelzi: a kisebbségi önkormányzatok mindig tanácskozási joggal várják a közgyűléseken. A Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke kap szót.

10.00: Roczko Tomiszláv (Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat) történelmi visszatekintésre vállalkozik. Elárulja, 1995-ben először az ő kisebbségi önkormányzatuk alakult meg itt, Szalay István polgármester karolta föl őket, amiért máig is hálásak. Bartha László polgármesterrel is jó kapcsolatot ápoltak. Szegeden és Szőregen folytatnak nyelvoktatást.

09.58: Horváthné Menyhárt Jolán, a Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke megfázással bajlódik, de örömmel mutatja be közösségét. Tánccal vesznek részt többek között a város életében, s az egyetemmel ápolnak szoros kapcsolatot. 150 fő körüli regisztrált tagja van az örménységnek Szegeden.

09.55: Korom Alexandra (Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat) németül köszönti a képviselőket. Elmondja: a német közösség döntő szerepet játszott a város polgárosodásában és kereskedelmi életében. 1987 óta van egyesületük itt a megyében. Önkormányzati munkájuk kulturális rendezvényekre, nyelvápolásra összpontosít.

09.49: Biernacki Karol, a Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke ismereti, milyen fontos szerepet játszottak a lengyelek Szeged életében. Ma is kiváló kapcsolatot ápolnak a szegedi és a megyei önkormányzattal, illetve az egyházmegyével. Arra kéri a közgyűlést és a polgármestert, hozzanak létre lengyel információs irodát a megyével összefogva. Erre nagy az igény. Március 23-a a lengyel-magyar barátság napja – mondja. 2012-ben Magyarország lesz a rendezvénysorozat házigazdája, a megyében, Szegeden, Ópusztaszeren tarthatnánk a nagy találkozót, ellátogathatna ide a lengyel államelnök. Ezért kellene lobbiznia a városnak és a megyének is – veti föl.

09.45: Purosz Alexandrosz elnök (Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat) folytatja. 2001-ben 57 fő vallotta magát görögnek Szegeden – derül ki. 38 fő regisztráltatta magát az idei választáson.

09.40: Nagy Mihály, a Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke kap szót elsőként, sorban követik majd őt a többiek. Önkormányzatuk munkájának felvázolása mellett a hazai cigányság helyzetét, problémáit is ismerteti. “A romakérdés egész Európában időzített bomba” – fogalmaz. A cigányságnak – mondja – lehetőséget kell kapnia, hogy méltó tagjává váljon a társadalomnak.

09.38: A kisebbségi önkormányzatok mutatkoznak be. Szegeden 11 kisebbségi önkormányzat alakult az idei esztendőben. Botka László felsorolja tisztségviselőiket.

09.36: Kozma József (MSZP) folytatja a sort. Szeretetben lenne jó búcsúztatni az esztendőt, mely tele volt nemes küzdelmekkel és nemtelen manőverekkel – így a frakcióvezető. Az teszi jól a dolgát, aki előre tekint. A fejlődést, a kiszámíthatóságot kell szolgálni szerinte is minden politikusnak. A 2011-es év előkészítésének együttműködve, elfogulatlanul kell történnie. A szegediek bíznak a kormány ígéreteiben, de majd megtapasztalják, mennyi pénz kerül a tárcájukba jövőre, hogyan alakul az életük. A politikusok szövegelése ekkor már semmit sem számít – hangsúlyozza.

09.35: Keresztúri Farkas Csaba (Jobbik): A lézerközpont ügyében nem történik semmi! Csendes demonstrációt javasolt korábban, most pedig felveti: a pártok egyeztessenek a jövő héten. Szeged soha nem látott lehetőség előtt áll, a kormány hallgat. Valamit tenni kell – emeli ki!

09.32: Napirend előtt Hüvös László (Fidesz-KDNP) kér szót. A jövő esztendőről is szól ez a közgyűlés – kezdi. Kiszámíthatóságot, növekedést kell biztosítani jövőre a szegedi családok számára. A kormányzat gazdaságpolitikája erre törekszik, a helyi rendeletek megalkotásakor is erre kell törekedni. Meg kell állítani az elmúlt évek drasztikus áremelését, mentesíteni kell a kisvállalkozásokat a fokozódó terhek alól. A Fidesz-KDNP ehhez kíván partner lenni. Ezért is javasolták a kismamabérlet bevezetését, de a nyugdíjasoknak is könnyebben élhető 2011-es évet szeretnének nyújtani. Majd boldog új évet kíván minden szegedinek!

09.30: Botka László a választási bizottság tagjainak köszöni meg az idei esztendőben végzett munkát.

9.20: A Zrínyi Ilona általános iskola növendékeinek előadása után esküt tesz az új képviselő, a B. Nagy László helyére bekerült Kohári Nándor (Fidesz-KDNP), illetve a bizottságok külsős tagjai. Botka László polgármester mindenkinek békés ünnepeket kíván, a testület tagjai Molnár Gyula albumát kapják ajándékba a várostól. Öt perc szünet következik.

8.50: Hamarosan rövid karácsonyi műsorral indul az ülés.

A közgyűlési ülésen kiderül, valóban új vezető kerül-e a városatyák döntésének következtében a Szegedi Városkép Kft., a Szeged Pólus Kft., a Szegedi Vásár és Piac Kft., az IKV Zrt., a Szegedi Közlekedési Társaság, a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft., a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. élére.

A képviselők tárgyalják majd Bohács Zsolt (Fidesz-KDNP) javaslatát a Mars téri helyzet rendezésével kapcsolatban (tervei szerint a város 30 millió forintot különítene el az esetleges kártérítés céljára), illetve Juhász Gyula (Fidesz-KDNP) előterjesztését is az Árpád Nevelőotthon ügyében. Utóbbi azt szeretné elérné, hogy a speciális nevelési igényű fiatalokat gondozó intézmény maradjon eredeti helyén, a Szőregi úton. Mint arról beszámoltunk, a megyei gyámhivatal a napokban megszüntette a tápéi Budai Nagy Antal utcára vonatkozó működési engedélykérelmet, hiszen Botka Lászlóék több hatósági engedélyt nem tudtak beszerezni.

A városháza elképzelései szerint a parkolás, a vízdíj és a szemétszállítás átlagosan 4,7 százalékkal, a szennyvíz díja 7 százalékkal drágulna, a temetkezés költségei 15-18 százalékkal nőnének 2011. január 1-jétől. A tömegközlekedésben a vonaljegy 270 helyett 280, a dolgozói bérlet 5920 helyett 6200, a tanuló-, nyugdíjasbérlet 2710 helyett 2850 forintba kerülne. Kérdés, ezeket, illetve a jövő évi költségvetés koncepcióját támogathatónak tartja-e majd a többség. Póda Jenő (Fidesz-KDNP) gazdasági tanácsnok már csütörtökön jelezte a SZEGEDma.hu-nak: új szemléletű költségvetési koncepciót várnának el, hiszen sem a lakosok, sem a kis- és közepes vállalkozók nem terhelhetőek tovább…

Kommentek

Közélet

Csőtörés miatt veszélyben az Aba-Novák freskó

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

Ha ez még nem lenne elég, valaki összefirkálta a városképi jelentőségű falfestményt.

Tovább olvasom

Hírzóna

Szegeden ismét búcsút intenek a télnek

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

Kiszebábot is égetnek.

Tovább olvasom

Hírzóna

Megbukhat az MSZP elnöke

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/pinyo.jpg

Megjelent:

Szerző:

A pártvezetés energiáit súlyos belső, illetve taktikai harcok kötik le.

Tovább olvasom

Aktuál