Írjon nekünk

Egyház

Kis templomtörténet: a Honvéd téri református templom – Panorámaképpel

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.

Megjelent:

A Honvéd téri református gyülekezet mindössze félévszázados múltra tekinthet vissza. A század elején a reformátusoknak csak az 1884-ben fölszentelt Kálvin téri templom nyújtott lelki otthont, mely a trianoni határmódosítás után – a Kolozsvárról áttelepített egyetem munkatársai, az Erdélyből és Bánátból elűzöttek és a diákok folytán – erősen megnövekedett hívők száma miatt már kicsinek bizonyult. Ezért határozta el a Kálvin téri egyházközség presbitériuma Bakó László lelkész vezetésével egy új református templom, az Új Magyar Hajnal Temploma építését 1928-ban.

A súlyos gazdasági helyzet miatt csak 1940-ben éledt újjá az építési kezdeményezés Horthy Miklós kormányzó, mint fővédnök, 1000 pengős adományával. A kiskörút saroktelkét a város adományozta templomépítés céljára. A pályázatra tíz terv érkezett be, melyek közül Borsos József debreceni építészét fogadták el. A statikai számításokat Gábory Pál végezte.
A szükséges pénz összegyűjtésére számos akciót szerveztek. Végül 1941. szeptember 8-án kezdték meg a templom építését. A tereprendezést követően október 26-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkőletétel, melyet a tornyon átvezető főbejárat lépcsője alá helyeztek. A nehéz háborús évek ellenére az építkezés folytatódott. Az első istentiszteletet 1947. november 30-án tartották a gyülekezeti teremben. Gál Géza Jenő és Takó Andrásné nagylelkű adománya révén egy-egy harangot kapott a templom – mindkettőt Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán –, melyek 1948 húsvét hétfőjén szólaltak meg először. A szószéket és az úrasztalát Kovács Gyula készítette. Az új templom fölszentelésére 1949. december 26-án került sor. A templompadokat Kopasz Lajos készítette 1958-ban.

Az új templom, mely a külső és belső kiképzésében a református hagyományoknak megfelelő, méltóságteljes és mégis egyszerű alkotás, Szeged egyik legszebb temploma lett: a külső képének meghatározó jegye a nyerstégla homlokzat. A templom indító és fő motívuma a torony a kőlépcsők fölötti bejárattal és a háromszögletű mezőbe foglalt, színes mozaik zászlós báránnyal. A toronyóra számlapját fehér, kivilágítható négyzetek alkotják. Fölül nyílásokkal áttört harangház, körülötte sétálóval. A tornyot – mely 41 méter magas – kis toronysapka koronázza bronz buzogánycsillaggal.
A szabályos ötszög alakú, ötszáz férőhelyes templomtér szerkezeti bravúrja a csúcsíves templomokat idéző vasbeton kupola, melynek tartói 12 méter magasságban koszorúba futnak össze. A templomtérből a lelkészszoba és az egyházfi lakása nyílik, e traktushoz, az ötszög két oldalán, két lépcsőlejárattal a mélyföldszinten kialakított, háromszáz ülőhelyes gyülekezeti terem csatlakozik, melynek használatát színpad és konyha is segíti.

A templomtér belső berendezésének fő eleme a trapéz alakú tölgyfa szószék, melyet szolid faragás díszít. A háromrészes úrasztala is tölgyfából készült, székely faragással. Felirata: „Az Úr közel.” (Fil. 4:5) Művészi értékű a 21 színes üvegablak – tervezője Gáborjáni Szabó Kálmán, a két világháború közti időszak jeles grafikusa volt, melyek közül tíz bibliai jeleneteket ábrázol.
A gyülekezett mai életét az istentiszteletek mellett a heti rendszerességgel megtartott imaórák, a bibliaiskola, a nőszövetségi összejövetelek, a kismama-kör, az ifjúsági hittanórák, az idegen nyelvi bibliaóra, az énekkar, valamint a kisgyermekek számára tartott játszóházak foglalják keretbe. Közösségük összetartása érdekében gyakran rendeznek szeretetvendégséget és gyülekezeti ebédeket. Kirándulásokat szerveznek határon innen és túlra, kerékpártúrákat és hittantáborokat tartanak. A teljes jogú egyháztagok száma 400 körül van.
A gyülekezet nemrégiben kapta vissza a Kárász utcán található tulajdonát, ahol a parókián kívül csak a lelkészi hivatal működik elfogadható körülmények között. A lelkészi lakás és az óriási közösségi terek (például diákotthon) még kialakításra várnak. Az épület felújítása és berendezése 150-180 millió forintba kerülne.
A templom örök fejlődését jelzi az is, hogy 2009. december 13-án szentelik fel az új orgonát, melynek hangszóróit a karzaton fafaragásos álfallal fogják eltakarni.


Honvéd téri református templom in Szeged


Református templom bejárat in Szeged


Református templom in Szeged

Egyház

Erdő Péter: Mindszenty József boldoggá avatása jót tenne a magyar nép lelkének

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.

Megjelent:

Szerző:

Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország egykori prímásának mielőbbi boldoggá avatása jót tenne a magyar nép lelkének – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szombaton Budapesten, a Hit pajzsa díj átadó ünnepségén.

Tovább olvasom

Egyház

Kiss-Rigó László püspök diakónussá szentelte Kovács Zoltánt

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.

Megjelent:

Szerző:

Advent második hetének szombatján, Kiss-Rigó László püspök diakónussá szentelte Kovács Zoltán V. éves szeged-csanádi papnövendéket.

Tovább olvasom

Egyetem

Új-zélandi módszerrel lépnek fel az iskolai problémák ellen

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.

Megjelent:

Szerző:

A Gál Ferenc Főiskolán a resztoratív módszerről tartottak konferenciát hazai és külföldi előadókkal. Már most támogatja a szemlélet elterjesztését az EMMI, de az újabb szabályozások kialakításában sokat segíthetnek a hasonló tanácskozások.

Tovább olvasom

Aktuál