Bezárt a Pagoda étterem – civil kritika Szeged “vállalkozásbarát” önkormányzatáról

pagoda004kf

Június 26-án bezárt a város egyik közkedvelt étterme, a Pagoda. „Sajnálatos, de városunkban ez még önmagában nem lenne hír, sőt ez a tény lehetne akár a bérlő és a bérbeadó vagy tulajdonos ügye, azonban a kényszerű bezárás mögött rejlő okok, az azt megelőző történtek a szegedi városvezetés módszereire, arroganciájára, kíméletlenségére is rámutatnak” – fogalmaz a Civil Városi Unió közleménye, hivatkozva a birtokukban lévő iratokra, dokumentumokra. A CVU írására reagált Kardos Kálmán, az IKV vezetője is, aki tagadja, hogy az ő cégén keresztül akarná az önkormányzat tönkretenni a Pagoda Éttermet. Többször tárgyaltak, de a megbeszélések nem vezettek eredményre – állítja. A rendkívül messzire vezető és a város működése szempontjából is számos tanulsággal bíró Pagoda-történet szálait nyilvánvalóan több írásban lehet majd kibogozni, most ebben az első cikkben tehát a CVU összegzését, helyzetelemzését és az ingatatlant bérbeadó IKV vezetőjének válaszát ismerhetik meg az olvasók.

A városszerte ismert Pagoda Étterem bezárása a sajnálatos előzmények ismeretében keveseket ért meglepetésként. Szeged első kínai étterme 1986-ban nyitotta meg kapuit, korábban nem látott ízeket lehetett itt megkóstolni. Szopkó Anna és családja egy utcai bejárat nélküli szenespincéből alakította ki a vendéglátóegységet, amelyet az IKV-tól béreltek. Miután saját költségükön alakították át a helyiséget étteremmé, így a törvényi szabályozásnak megfelelően az eredeti pince bérleti díját fizették.

Ezt az állapotot próbálta felrúgni 2006-ban a bérbeadó, amikor háromszorosára kívánta emelni a részükre fizetendő összeget, majd helyiségkiürítési pert indított. A Pagoda Étterem tulajdonosa hiába kért segítséget a város szocialista politikusaitól, s ajánlotta fel, hogy hajlandó kompromisszumként kisebb mértékben megemelt díjat fizetni. Szopkó Anna ügyéről ekkoriban lapunk és a Népszabadság is beszámolt. A pert végül megnyerte, a városnak 1,6 millió forintjába került a próbálkozás.

A Dugonics tér és környékének 2011-es felújítása során, majd a beruházást követően is többször beszivárgott a víz az étterembe. A hibák kijavítása, a probléma kezelése, a felújítás alatti forgalomkiesés, majd a tapasztalt állapotok miatti kevesebb vendég okán a Pagoda jelentős bevételkiesést szenvedett el. Habár Szopkó Anna elmondása szerint az IKV is elismerte a kompenzáció szükségességét, mégsem kapott kártérítést. 2011. novembertől kezdve nem tudta fizetni a bérleti díjat, de úgy véli, még mindig nagyobb a kártérítési igénye, mint a tartozása.

Az IKV vezetése kétszer tárgyalt a Pagoda Étterem tulajdonosával. Mindkét fél úgy véli, hogy a saját kompromisszumkészsége megvolt, mégsem sikerült megállapodni. Szopkó Anna szerette volna megvásárolni az üzlethelyiséget az ügy lezárása érdekében, erre azonban az idei esztendőben (a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság zárt ülésén) nemet mondott önkormányzat, Kardos Kálmán azonban tagadta, hogy ennek politikai okai lennének.

A Civil Városi Unió közleményére reagált Kardos Kálmán, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója is, aki bemutatta cége álláspontját. Annyi bizonyos, hogy a héten bezárt a Pagoda Étterem, a város pedig átmenetileg vagy végleg szegényebb lett egy harminc éve működő kedvelt vendéglátóhellyel. Ígérjük, az étteremmel kapcsolatos fejleményeket a jövőben is követni fogjuk.

pagoda005kf

A Civil Városi Unió Közleménye: Bezár a Pagoda étterem – így fest Szeged vállalkozásbarát önkormányzata

Június 26-án bezárt a város egyik közkedvelt étterme, a Pagoda. Sajnálatos, de városunkban ez még önmagában nem lenne hír, sőt ez a tény lehetne akár a bérlő és a bérbeadó vagy tulajdonos ügye, azonban a kényszerű bezárás mögött rejlő okok, az azt megelőző történtek a szegedi városvezetés módszereire, arroganciájára, kíméletlenségére is rámutatnak. Az egyesületünk birtokában lévő valamennyi irat, dokumentum birtokában megpróbáljuk röviden összefoglalni az eseményeket.

1986-ban nyitott a Pagoda, melyet a tulajdonos az IKV-tól bérelt, utcai bejárat nélküli szenespincéből alakított ki. 2006-ban háromszorosára akarta emelni az IKV a bérleti díjat, dacára annak, hogy az értéknövelő beruházásokat a tulajdonos végezte el saját költségén. Bár a bérlő felajánlotta még az igazságügyi szakvéleményben szereplőhöz képest dupla bérleti díj fizetését is, mégis per lett a vége, melyet a város elvesztett. A per tárgya az üzlet kiürítése, a bérlemény elvétele volt. Azé az üzleté, amelynek értéke igazságügyi szakvélemények szerint több tízmillióval haladta meg az eredeti szenespince, vagyis a város tulajdonának értékét. Üzlete megmentése érdekében a tulajdonos a város szinte valamennyi vezetőjétől kért jogvédelmet (dr. Herédi Edit, dr. Mózes Ervin, Nagy Sándor, dr. Ujhelyi István, dr. Szondi Ildikó, Iványi Aurél, dr. Botka László), a polgármestertől is többször. 2007. szeptember 11-én levélben kért ismételten segítséget dr. Botka Lászlótól. Leveléhez csatolt 2 db igazságügyi szakértői véleményt, a polgármesternek is felajánlotta a reálishoz képest kétszeres díj megfizetését, csak hogy egy hosszú, az üzleti vállalkozása tönkretételére alkalmas pertől megmenekülhessen. A polgármestertől semmiféle választ nem kapott, ellenben az önkormányzat pár napon belül pert indított ellene. (Ez a perindítás annál inkább érthetetlen, mert a város jogvégzett vezetőinek maguknak is tudniuk kellett volna, hogy nem szolgáltathat egy úgynevezett helyiségkiürítési perhez alapot egyoldalú, eltúlzott bérbeadói követelés – lásd Cserepes sor.)

A per 1,6 millió forint közpénzébe került a városnak. Annak a városnak, amelynek első számú vezetője oly hangzatos kijelentéseket tesz akár a legutóbbi közgyűlésen is arról, hogy ő nem herdálja a város polgárainak pénzét (lásd Mars téri kereskedők kártérítési igénye). Mint a számunkra átadott dokumentációból megállapítható, a tulajdonos az önkormányzat képviselőinek kezdettől fogva „megjósolta”, így dr. Ujhelyi István akkori önkormányzati államtitkárnak is megírta, hogy e per a város számára végül egy csomó költséggel, közpénz felesleges pocsékolásával fog járni, miközben ő e perben tönkremegy. A pereskedés végül egészen 2011-ig tartott, az ennek során nyilvánosságra került hangfelvétel szerint az IKV és az önkormányzat ügyvédje maga ismerte el: hiába van mindenben igaza, nem tehet semmit, mert ők az erősebbek” – utalt a város- és cégvezetőkre. Ez a pervesztés minden bizonnyal kiverte a biztosítékot Botkáéknál, mert ettől kezdve ellenségként kezelték az étterem tulajdonosát, ami előrevetítette a későbbieket.

pagoda001kf

A Dugonics tér és környékének felújításakor az étterme közvetlen környékén zajló, két ütemben elvégzett önkormányzati beruházásokról a tulajdonos értesítést semmilyen formában nem kapott az önkormányzattól. Valamiért pont róla, mint a beruházások akcióterületén lévő vállalkozásról feledkeztek meg a projektek előkészítése során. A városházától kapott információ szerint azért, mert őt nem találták a cégnyilvántartásban, dacára annak, hogy a környék egyik legrégebben működő vállalkozása. A beruházás hatalmas káoszt és dokumentumok szerint csak az első félév alatt négymilliós forgalomkiesést okozott.

Az Eötvös utcai munkálatok következtében 2012 óta többször is elöntötte a víz az éttermet a hibásan kivitelezett csapadékelvezető rendszer és szigetelési hiányosságok miatt. Azóta az étterem gazdaságos üzemeltetése szinte lehetetlenné vált. A tulajdonos hiába fordult kártérítési igényével az IKV-hoz, élt panasszal önkormányzati képviselő felé, tárgyalt a jegyzővel, a többéves kálvária végén Nagy Sándor alpolgármester a kártérítési igényt indoklás nélkül elutasította. Tette ezt annak ellenére, hogy akkor már az önkormányzat megbízásából elkészített igazságügyi szakértői vélemény is rögzítette az önkormányzati beruházások hibáit, a helyi védelem alatti ingatlanban bekövetkezett állagromlást. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a szakvélemény útmutatást tartalmazott az ingatlan mindkét oldali hibáinak javítására, az önkormányzati tulajdon védelmére. A szakvélemény a városnak 300 ezer forintjába került.

pagoda002kf„Nincs egy ember sem az önkormányzatnál, aki ne gyűlölné…” – ezt Kardos Kálmán, az IKV vezérigazgatója mondta egy 2015. július 14-én megtartott tízszemközti tárgyaláson, melyre azt követően került sor, hogy az étterem tulajdonosa már többször kísérelt meg egyeztetéseket folytatni az önkormányzati beruházásokkal okozott kárai megtérítése érdekében, majd pedig kérte, tegyék számára lehetővé, hogy hitelből megvehesse a bérleményét, és hogy ilyen módon reménye lehessen a szükséges fejlesztéseket elvégezni, további hiteleket szerezni, ugyanis az önkormányzati beruházások okozta kárai miatt semmi pénze nem maradt ezekre sem.

A tárgyaláson jegyzőkönyv felvételére a tulajdonos számára érthetetlen módon nem került sor, ezért a történtek összefoglalóját az étterem tulajdonosának jogi képviselője Kardos Kálmán részére ajánlott levélben küldte meg. Az ügyvédi levél vonatkozó része a következő:

„Vezérigazgató Úr kifejtette, bár a maga részéről ezt az ügyet szerette volna megoldani, az Önkormányzat részéről egyetlen embert nem talált”, aki Ügyfelemhez ne ellenszenvvel állt volna hozzá, ezért nem is fog előterjeszteni olyan vételi kérelmet, amelyről bizonyosan tudja, hogy azt elutasítanák.”

Az IKV Zrt.-nél ezt a levelet egy „Velem” felirattal látták el, a rajta elhelyezett pecsét szerint az ajánlott levélben foglaltak elintézési határideje 2015. 08. 20. volt.

Sem határidőben, sem azóta a Pagoda tulajdonosának kártérítési igényeire vonatkozó összefoglaló levélre válasz semmilyen formában nem érkezett. Mint ahogyan arra, a tulajdonos által Kardos Kálmánnak írt, az ügyvédi levéllel együtt elküldött személyes hangvételű levélre sem, amelyben az étterem tulajdonosa sérelmezi, hogy hátrányok érik azért, mert meg merte próbálni az igazát bizonyítani.

Azt, hogy az önkormányzat által megbízott szakértő véleménye alapján a tulajdonosnak jogos kártérítési igényei vannak, Kardos Kálmán IKV-vezér is elismerte a fentebb említett tárgyaláson. Ezt a tárgyalásról készült, említett és az IKV Zrt. által azóta sem vitatott tartalmú összefoglaló például így említi:

„Az Önök álláspontja, egyezően a miénkkel az volt, hogy megállapodással zárjuk le mind az IKV Zrt. és ügyfelem, mind az Önkormányzat és ügyfelem közti jogvitás kérdéseket.”…Az Önök igénye ekkor az volt, hogy összeghatártól függetlenül mondjon le ügyfelem az önkormányzati beruházásokból eredően később bekövetkező kárai megtérítésére vonatkozó szavatossági igényéről”.

Ennél egyértelműbb elismerése az önkormányzati beruházások hibáinak nehezen képzelhető el, hiszen azt kívánták a károsult tulajdonossal szemben elérni, hogy az elrontott önkormányzati beruházások miatt a jövőben bekövetkező kárai megtérítésének igényéről előre mondjon le.

A találkozón azonban mégsem született megállapodás. Miután az IKV Zrt. képviselői megtették ezt az ajánlatukat, mindhárman elhagyták a tárgyalót. Amikor pedig az IKV képviselői a tárgyalóba visszatértek, a vezérigazgató teljesen váratlanul azt közölte, hogy nem tudja elfogadni a saját, korábbi ajánlatát.

Kérdés, mi történhetett, miután az IKV Zrt. képviselői ajánlatuk megtétele után elhagyták a tárgyalót. Talán volt vagy jött egy-két telefon? Vajon ki kit hívhatott? A vezérigazgató Nagy Sándort, Szentgyörgyit, esetleg magát Botkát? Az évek óta húzódó ügyben – mely már az üzlet elvételére irányuló per kapcsán az országos sajtóban is szerepelt – sem Botka László polgármester, sem Solymos és Nagy Sándor alpolgármester, sem Mózes Ervin főjegyző nem tartotta fontosnak, hogy orvosoljon egy, az önkormányzat által okozott káreseményt?

A tárgyalóba visszatérve „az elszenvedett kényelmetlenségek” kompenzálásaként Kardos Kálmán hajlandó lett volna elengedni a tulajdonos bérletidíj-tartozásából 2,5 millió forintot. A tulajdonos azonban ezt az ajánlatot nem fogadta el, mivel álláspontja továbbra is az volt, hogy az önkormányzat és az IKV Zrt. károkozásai jelentősen meghaladják az ő bérletidíj-tartozásának összegét, és továbbra is igényt tartott azoknak a megtérítésére.

A történtek után természetesen újabb perek sora várható, melynek eredménye nem lehet kétséges…

pagoda003kf

Mi az, ami a Pagoda ügyében következhet?

Biztosra vehető, hogy megegyezés nem lesz, miután ez nem a bérlő és a bérbeadó szándékán, hanem a város vezetőin múlik. Ők pedig – erre számtalan példa hozható fel – nem tűrik a „kekeckedőket”, a más véleményen lévőket, az igazukért kiállókat. Sorozatosan pereket bukni közpénzen az nem téma, erre ott van a költségvetés megfelelő rovata. (Az idén ez jóval több, mint 100 millió forint – az urak már tudnak valamit?) A bérlő követelni fogja az általa bizonyíthatóan bekövetkezett kár megfizetését, per következik, melyet az előzmények és a szakértői vélemények ismeretében borítékolhatóan elveszt a város. A kérdés csak az, mikor? 1 év, 2 év, 5 év?

A város majd fizet: 2 milliót, 5 milliót, 20 milliót? Nem érdekes, nem a döntéshozó „urak” zsebére megy!

Addig is:
– Nem működik egy közkedvelt étterem.
– Az IKV-hoz nem folyik be egy fillér bérleti díj sem.
– A bérlemény állaga tovább romlik, újrahasznosítása csak évek múltán, jelentős ráfordítással lehetséges.
– Nem utolsósorban egy újabb szegedi vállalkozás (és persze egy szegedi család) megy tönkre.

Hogy ez miért jó Szegednek, hogy miért kell szándékosan tönkretenni helyi vállalkozókat pusztán sértettségből eredeztetett kisstílűségből, az érthetetlen.

Szinte megoldhatatlan feladat lenne felsorolni, hány olyan átgondolatlan, rosszul tervezett és szervezett, határidőre el nem készült, az érintettek tiltakozása ellenére végigvitt beruházásra került sor az elmúlt években Szegeden, amelyek emberi sorsokat, évek munkáját tették tönkre. Elegendő csupán a Mars térre, a Kossuth Lajos sugárúti vagy a Széchenyi tér déli oldalán lévő vállalkozókra, a Cserepes sorra vagy legújabban a Ligetben beszántandó teniszpályákra gondolni. De megemlékezhetünk a „vállalkozásbarát” városvezetés pökhendisége miatt önkéntes száműzetésbe kényszerült KÉSZ Kft.-ről, vagy a Szilánkról is. Vagy nézzük az IKV lakosságbarát tevékenységét, melybe az is belefér, hogy a szociális bérlakásokra pályázó rászorultaktól pályázati díjat szedjen be, majd, miután elutasították őket, a befizetett összeget megtartsa. Mi ez, ha nem szociális érzékenység, melyet Szeged polgármestere oly előszeretettel hangsúlyoz?

Ezek után nem meglepő az MSZP-kongresszus eredménye. Amíg a szegediek többsége csupán fesztiválok, díjátadók, nyugdíjas rendezvények alkalmával találkozik szeretett polgármesterével (hiszen az utcára nem teszi ki a lábát), addig az őt közelről ismerők – legyenek akár saját párttársai is – jól tudják, hogy Botka László igazi arca egy arrogáns, ellentmondást nem tűrő, intoleráns, csupán a saját érdekeit követő, mindenkin átgázoló politikusé, akinek fennen hangoztatott szlogenje, mely szerint ő a szegediekért dolgozik, annyit ér, amennyi a Pagoda kálváriájából kiderül.

ikv_sajttaj004kf

Kardos Kálmán: Az IKV mindent megtett a megegyezésért

A CVU közleményére Kardos Kálmán úgy reagált: a bérlő és az IKV Zrt. között 1984. november 28. napján bérleti szerződés jött létre a Szeged, Zrínyi u. 5. szám alatti 182 négyzetméter alapterületű helyiség vonatkozásában. A bérleti szerződést 2011. szeptember 29. napján módosították. A szerződésmódosításban a felek rögzítették, hogy a közöttük 2011. május 31. napján kelt megállapodásban foglaltakon túlmenően a bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan egymással szemben semminemű követelésük nincs. A mindkét fél által aláírt szerződésmódosításban határozták meg 2011. október 1. napjától fizetendő bérleti díj összegét is, amely díj mértékének megállapításakor a felek figyelemmel voltak valamennyi előzményként szolgáló körülményre, így arra is, hogy a bérleti szerződés megkötésekor a bérlő szenespincét vett bérbe, abban ő alakította ki a tevékenység céljára szolgáló üzletet.

“Az elmúlt egy év alatt az IKV Zrt. a bérlő megkereséseire folyamatosan reagált, a felek között számos levélváltás történt és két alkalommal személyes egyeztetésre is lehetőséget biztosítottunk a bérlő által felvetett kérdések tisztázására. Álláspontunk szerint egy probléma peren kívüli megoldása mindkét fél részéről igényel kompromisszumokat, amelyeket a felek csak úgy tudnak meghatározni és megállapodásban rögzíteni, ha beszélgetnek, egyeztetnek egymással. Erre törekedve került sor a személyes megbeszélésekre, ahol számos ötlet, megoldási alternatíva felmerült. Sajnos a peren kívüli egyeztetések nem vezettek eredményre, annak ellenére, hogy több irányból is megközelítettük a problémát, és az IKV Zrt. konstruktív javaslatokkal állt elő. Az IKV Zrt. igenis mindent megtett annak érdekében, hogy megegyezés szülessen a bérlővel a helyzet és a fennálló hátralék rendezésére. Ennek részeként 2016. év elején a bérlő által a helyiségbérlemény megvásárlására vonatkozóan előterjesztett kérelmet megküldtük a tulajdonos önkormányzat felé. A tulajdonos úgy határozott, hogy a helyiséget nem jelöli ki értékesítésre” – írta az elnök-vezérigazgató.

“Arra a gondolatmenetre, miszerint az önkormányzat a bérlőt személyében – anyagilag és egészségileg – tönkre akarja tenni és ehhez az IKV Zrt.-t kívánja eszközül használni, annyiban reagálnék, hogy ezzel azért nem tudok egyetérteni, mert a bérlő kérésére mindig rendelkezésre álltam, igyekeztem együttműködni és egyenrangú partnerként megközelítve a kialakult helyzetet, kompromisszumos megoldást találni.

Figyelemmel azonban arra, hogy a bérlő – az általa hivatkozott indokokra tekintettel – 2011. november 1. napjától kezdődően nem tesz eleget bérleti díjfizetési kötelezettségének, felmondás terhe melletti fizetési felszólítást küldtünk részére a többmilliós hátralék meghatározott határidőn belül történő rendezésére. Mivel a fizetési felszólításban tűzött fizetési határidő még nem telt le, a bérlő bérleti jogviszonyának felmondására még nem került sor. Amennyiben a bérlő a fizetési kötelezettségének a megjelölt határidőben nem tesz eleget, abban az esetben ugyanúgy járunk el, mint más bérlők esetében, ha nem fizetnek és felmondjuk a bérleti jogviszonyt” – fogalmazott, majd az alábbi összegzést tette.

Összefoglalva:

“Nem vontunk vissza semmiféle Szopkó Annának tett ajánlatot, ugyanis ilyen nem volt. Egy jogi személy ajánlatot írásban tesz, ilyen azonban nem történt. Mint az IKV Zrt. új igazgatója Szopkó Annával és ügyvédjével folytatott tárgyaláson meg kívántam ismerni bérlőnk jövőbeli szándékát a bérleményével kapcsolatban, ugyanis csak olyan megoldási javaslatot, javaslatokat célszerű előterjesztenem a döntéshozó önkormányzatnak, amelyet a tulajdonos önkormányzat is és a bérlő is elfogad. A beszélgetés során ezt kívántam feltérképezni. Nem sok eredménnyel.

A több év alatt sok száz oldal terjedelmű – a realitásokat, a tényeket és a lehetőségeket nem elég konstruktívan és együttműködően kezelő érzelemdús bérlői – levelezés mind távolabbra helyezi a mindkét fél által elfogadható megoldás lehetőségét. A beszélgetés során biztosan utaltam arra, hogy más stílussal és reális bérlői igény megfogalmazása esetén talán nem lépett volna túl ez az ügy a békés megvalósíthatóság határán, de Szopkó Anna levelében nekem tulajdonított kifejezésekre nem ismerek rá a szókincsemben.

Fontos, hogy Szopkó Anna is megelégedett bérlőnk legyen és fizesse a bérleti díját. Tudni kell, hogy a fennálló szabályok értelmében egy bérleménnyel semmit sem lehet addig kezdeni, amíg azt hátralék terheli. Szopkó Anna jelenleg több millió forinttal tartozik az IKV Zrt.-nek, aki ennek ellenére biztosítja Szopkó Anna jövedelemszerző üzleti tevékenységének helyiség feltételét. A kölcsönös gazdasági érdek, az elfogadható kompromisszum és a jogszabályok keretei között kész vagyok Szopkó Annával konstruktív, együttműködésen alapuló tárgyalást folytatni a megoldás érdekében ezután is.

Az IKV Zrt. tevékenységét az önkormányzattal kötött ingatlanhasznosítási szerződésben, a tulajdonos önkormányzat közgyűlése által elfogadott üzleti tervében elfogadottak szerint – a jogszabályok, közgyűlési és igazgatósági határozatok kereti között – végzi. Az önkormányzat, illetve egyes vezetői operatív irányítást nem gyakorolnak az IKV Zrt. irányába” – szögezte le Kardos Kálmán, aki azzal a megjegyzéssel zárta levelét: “Ennek az ügynek túlzottan nagy múltja és ’irodalmi” anyaga van, nem lehet tiszta és teljes körű képet kapni sem a bérlő, sem a bérbeadó összefoglaló leveléből”.

118 hozzászólás

Kattintson ide! (automatikus fordítás)


Kattintson ide a kép beszúrásához.

 • '>
  40. cinikus
  2016. július 1., péntek, 07:42
  Válaszolok

  Jó lenne, ha mindenki tudomásul venné:
  Ez az ügy két fél polgárjogi vitáját tartalmazza! Éppen ezért semmi értelme egy helyi hírportálnak teret adni ennek a huzavonának!
  Ha csak nem a jelenlegi városvezetés elleni gyűlölet vezérli őket, de ez meg nem egy szimpatikus, rokonszenvgyűjtő vállalkozás! Kontraproduktívvé is válhat!!!
  A lelkük rajta! 🙁

 • '>
  39. okosabbnálam
  2016. július 1., péntek, 07:12
  Válaszolok

  Mielőtt a paranoia eluralna mindenkit jelzem, hogy a 3. és a 10. komment az enyém, ehhez többet nem szóltam hozzá.

 • '>
  38. Szopkó Anna
  2016. július 1., péntek, 06:12
  Válaszolok

  Kedves Fészbuk, okoska túltolta, és ti mind, akik emberségesen szóltatok hozzá!
  Köszönöm bátorításotokat! Sajnos hiába tudom, honnan fúj a gonoszkodó hozzászólásoknál a szél, mégis bántanak nagyon.Próbálnám őket a tényekkel szembesíteni, de lehet, hogy csak magamat fárasztom és kínozom ezzel. Fészbuk, köszönöm az ötletet, meg fogom próbálni a fotókat felrakni.

 • '>
  37. SP
  2016. július 1., péntek, 06:09
  Válaszolok

  Virág cukrászda régebbi és a Pagoda ellehetetlenítési procedúra között lehet-e párhuzamot vonni?

 • '>
  36. Fészbuk
  2016. június 30., csütörtök, 23:19
  Válaszolok

  Kedves Anna!
  A cikk fészbukos oldalán tudsz a hozzászólásoknál fotókat is felrakni.
  Botka több néven is erőlködő bérbeíró csicskájának a beírásával pedig ne törödj!

 • '>
  35. okoska túltolta
  2016. június 30., csütörtök, 23:08
  Válaszolok

  Anna! Okoskodó most átváltott 6x-re. + Np is ő. Időnként cinikus is.
  Úgy tűnik mintha sokan lennének, de egyedül van itt Botka megbizottja.
  Én nem foglalkoznék vele. Minden témában ezt csinálja.

 • '>
  34. NP
  2016. június 30., csütörtök, 21:42
  Válaszolok

  Bérlemény vétel

  Csak nem erre a FIDESZ mutyira gondolsz:
  ” A Széchenyi tér 2/A alatti társasház öt lakásából négyet, a három nem lakáscélú helyiségéből pedig egyet vásárolt meg 2011 ősze óta az IKV ügyvédjének családja, amely a tetőteret is szerette volna megvenni. Ehhez azonban egyelőre nem járult hozzá a város, mert 1,5 millióra becsülte az IKV, 19 millióra pedig az önkormányzat szakértője a padlástér értékét.”

 • '>
  33. Szopkó Anna
  2016. június 30., csütörtök, 21:35
  Válaszolok

  31.6x:
  Bizony, a számok tényleg makacs dolgok -mint a tények is:
  1984.-szerződés pincére, de üzleti bérleti díjjal (jogszabály téves alkalmazása)
  1990.-béremelési követelés háromszoros bérleti díjra, én indítok pert; a pert jogerősen megnyerem. A bíróság megállapítja, a mindenkori reális bérleti díj annyi lehet csak, amennyit azért a helyiségcsoportért annak eredeti, utcai bejárat nélküli szenespincei állapotában, a szabadpiac bármely más szereplője (tehát egy utcáról beeső), kényszerhelyzet nélkül hajlandó azért megfizetni. Nem olyan tehát, mint én, aki könnyen zsarolható, mert az üzletem nem tudom átrepíteni máshová. Kukkantson be a ház kapubejáratától jobbra lévő pincébe, és döntse el, hogy azért ma mennyit adna!
  2001.-Kiderül, hogy 17. éve 20 m2-rel több után fizetek, mint a tényleges terület -az IKV rosszul mérte fel anno. Megkeresem az IKV-t 2002 elején, hogy számoljunk el. Az öt évre igényelhető tényleges túlfizetésemnek is csak egy részét kérem. Elismerik a jogalapot, azt ígérik, kiszámolják, és megfizetik. 5 éven át sem számolják ki, (azt, amit én fejben másfél perc alatt kiszámoltam), de nem is fizetik meg, közben pedig a túlfizetésem visszatérítéséről szóló találkozókat használják ki az egyre emelkedő, soha meg nem indokolt béremelési követeléseik elővezetésére.
  2006.-Az IKV jogi képviselője megfenyeget, ha nem fogadom el a háromszoros bérleti díjat, akkor felmondanak, az üzletemből kitesznek, és nem fogják megfizetni az akkor már egymillióra duzzadt túlfizetésemet sem. Sem közösen kiválasztott ingatlanforgalmi szakértőt nem hajlandók bevonni, sem egy db összehasonlító adatot nem akarnak adni. Csatolok igazságügyi szakértői véleményt, ami szerint a reális bérleti díj kb a negyede lenne, mint amit tőlem követelnek. A háromszoros el nem fogadása miatt felmondanak. Az IKV jogi képviselője a velem egy háztömbben működő kocsmája szenespincéből kialakított része után harmadannyi bérleti díjat fizet, mint amit tőlem volt oly bátor követelni.
  2007. július 31. Letelik a felmondási határidő. Majd alkalmasint összeszámolom, hogy közben, a felmondást megelőzően és az üzletem elvételére indított per előtt és aközben hány önkormányzati képviselőtől, hány városi vezértől kértem jogvédelmet, de hasztalan. Ön is megismerheti a makacs számokat a Népszabadság cikkéből is.
  2007. szeptember 11.-A polgármesternek 2 db igazságügyi szakvélemény kíséretében küldök ismételt kérést, hogy ne akarjanak ellenem pert indítani, ne akarják az üzletemet elvenni, kétszeres díjat is vállalnék ezért. De válasz 0, ellenben 2007. szeptember 20-án az önkormányzat megindítja ellenem a pert.
  És itt még csak a számolás legelején tartunk.Most kezdődne csak a lényeg, de ezt csak utalásként:
  2007-2011- A családomat tönkretevő per, ami egy rémregény, számolatlanul akarják a bizonyításomat akadályozni,
  2009-2016 -ellenem indított, de általam részről-részre megnyert per, aminek ügyvéd felperesét 5 ügyvéd is képviseli, ez a per is azért indul, hogy a helyiség kiürítési perben a bizonyításomat az önkormányzat akadályozza -eddig már kb. 20 kg perirat, és mindez csak azért, mert jogellenesen az üzletem birtokába kívántak jutni,
  2011-az önkormányzati beruházás 1. üteme,
  2012 február-az 1. beázás-3 napig folyik be a víz a falon át,
  2012-a beruházás 2. része,
  2013 június -a 2. beázás, amiről a videót is felraktuk…, megint 3 napig csordogál be a víz a falon, a járdaszint magassága fölött is,többek közt az asztalunkra folyik,
  2014 július-a 3. beázás, megint 3 napig tart -fotókat, jegyzőkönyvet, kárelhárító felszólításokat az önkormányzat készít és küldözget most is, de eredménye nincs,
  2015 nyara- felbontják a teraszunk mellett a díszburkolatot, újra szétdúrják (most egy magánberuházás) az egész környéket, hiába kérdezem az építési engedélyt egy évvel korábban kiadó önkormányzatot, miért nem szóltak, meddig fog tartani, semmit nem mondanak, végül egész szeptemberben kényszerbezárás…,
  2016 június- Nézze meg a 2. videót!
  A számok tényleg makacs dolgok. Saccolja meg, mekkora kár érhetett az elmúlt 9 évben, ha csak a saját megélhetésünkre 12 millió fölötti hitelt kellett fölvennünk, ami miatt a házunkon jelenleg is jelzálogjog van. Saccolja meg, mekkora kár érhetett, ha jelen pillanatban is a 80 éves édesanyám anyagi segítségére szorulok. Aki annak idején a saját lakását kényszerült eladni, és albérletben lakni évekig, hogy a szenespince étteremmé alakítását meg tudjuk finanszírozni. Saccolja meg, ennek hanyad százalékát elérő saját károsodásukért vetnének be őrjöngve minden szocialista és egyéb összeköttetést azok a potentátok, akik a tűzhöz közelibb helyzetben vannak.
  Nem csak a számok, de a fotók is makacs dolgok. Hatalmas tömegben küldtem már pl. a Délmagyarországnak is. Szívesen küldök önnek is, ha ad e-mail címet.

 • '>
  32. Bérlemény vétel
  2016. június 30., csütörtök, 19:08
  Válaszolok

  Bizonyos bérlők utasítják az Ikv vezért, ha bérleményt vesznek, még megtérülési számításokat is közölnek,
  értékcsökkentő tételeket. Sőt még az Ikv által hangsúlyozott bérleti jogok elértéktelenedésére is felhívják A figyelmet.
  Vannak akik esetében az önkormányzat nem gyűlölködik.
  A neten minden, majdnem minden fent van, csak keresni kell.

 • '>
  31. 6x
  2016. június 30., csütörtök, 18:13
  Válaszolok

  Sajnálatos dolog, ha egzisztencia és egészség kerül veszélybe! “De”:

  A számok azonban makacs “valamik”, még a jelen helyzetben is (legalábbis a leírtak szerint):
  1984. Szerződés, pince bérlésre
  2006. Szándék a bérleti díj emelésre – sikertelenül
  2011. Szerződés módosítás (mindkét fél részéről aláírással)
  2011. Bérleti díj fizetés felfüggesztés -(vélelmezett vagy jogos) kártérítési igény miatt
  2012. Beázik az étterem
  2016. Bezár

  Először 27 év kedvezményes díj (pince) a kialakításért cserébe, ha jól értettem, meg majd még 5 (nyűgös) év, most már bérleti díj nélkül.

  Talán mégis annak a kommentelőnek van igaza, aki azt írta hogy ezt a helyzetet nem így kellett volna “elővezetni”!?

 • '>
  30. BüdösBorz
  2016. június 30., csütörtök, 17:56
  Válaszolok

  Tisztelt Büdös Borz!
  Ha maga egy ilyen kálvária kapcsán röhögni tud, akkor Maga mentálisan sérült!
  Javaslom röhögjön magán az odujában, amíg ki nem önti a saját s.ara.

 • '>
  29. Szegedi
  2016. június 30., csütörtök, 17:06
  Válaszolok

  27. Ez a legnagyobb baj, Önnel együtt fel sem fogják milyen kárt okoztak, vagy mindez szándékos “takarítási” szándékkal ? Állami fizetésből felelősség nélkül nem nehéz dirigálni. Nincsenek tisztában azzal ha egy vállalkozást ellehetetlenítenek akkor kárt okoznak ? Ha 30 évig működik mitől ne működne ma is – hasonló feltételek mellett ! A Royal szállót annyira koordinálatlanul körbe bontották , a vendégeket járművel nem tudták bevinni. Bizonytalan ideig csúszásokkal lehet tervezni egy gazdasági társaságot ?

 • '>
  28. elmebajos
  2016. június 30., csütörtök, 16:06
  Válaszolok

  AZ Ikv és az Önkormányzat is maga bünszövetkezet.
  Évente módosítgatják a rendeleteiket amik jogsértöek és bérlöellenesek. Az Önkormányzat nagyon rossz gazda az IKV pedig hütlen kezelö. Mindazok akik egyedül küzdöttek elvesztek. Itt az ideje,hogy Szeged város lakói összefogjanak. Azonnal egy IKV Károsultak Egylete..létrhozása. Mindenki aki a saját bérleményét öneröböl felújította és nem kapott támogatást menjen perre az Önkörmányzattal. “Jókarbantartási kötelezettség fogalma és folyományai” Frigy Antal

 • '>
  27. borz
  2016. június 30., csütörtök, 16:02
  Válaszolok

  Civil kritika? CVU? Beröhögök. 🙂
  Kérnénk minden befuccsolt vállalkozásról ilyen részletes tudósítást, persze kiemelve, hogy a jeti a hibás. 🙂

 • '>
  26. majdnemjenő
  2016. június 30., csütörtök, 15:46
  Válaszolok

  Ha a híreknek hinni lehet, akkor a CVU egyes részei nem volt MSZP apparatcsikokból állnak? Egyes részei mármint a gyanított 17 alatti taglétszámból gondolva. Addig nem lesz Szegeden normális jobboldal, vagy civil összefogás amíg ezek a függő hatalom érdekelt csapatok el nem kopnak. Ha az emlékeim nem csalnak akkor nem a CVU volt aki összeállt a KTI-vel és Szili Katalinnal? Innen már csak egy lépés volt Kothencz János támogatása. Persze tévedhetek, vagy nem.

 • '>
  25. Vállalkozó
  2016. június 30., csütörtök, 14:24
  Válaszolok

  Nagyon jó lenne ha valaki felébresztené a városvezetőket, hogy az önkormányzati ingatlanok bérbeadása körül RENDET kellene tenni!!! Méltánytalan (kis)vállalkozás ellenes politika, amit jelenleg képviselnek. Nem együttműködőek és nem is hallgatják meg a vállalkozókat.
  Egyébként meg rengeteg az elhanyagolt, tönkrement belvárosi üzlet, amit nem is tudnak kiadni, hiába vannak az “új” kedvezmények. A régi bérlőkkel meg úgy csinálnak mint a multik (az új belépőnek jár a kedvezmény, téged már “megfogtunk”, neked nem). Ezért sokak a kivonulást fontolgatják, sőt már többen el is mentek a városból (bár lehet nem szólt róla fáma…csak jobban szét kell nézni!!!)
  ÉBRESZTŐ Polgármester Úr! Nem csak a szociális ügyekre kell fókuszálni, a gazdaság működéséhez kellenek a kicsi MUNKAADÓK (+adóbefizetők) is!!!

 • '>
  24. Beépített bolsi
  2016. június 30., csütörtök, 14:17
  Válaszolok

  Kedves Anna! Okoskodót és NP-t Botka sajtófelelőse delegálta ide tartós megbízással zavarkelrésre. Az “elfogulatlan” kötözködő írásait így kell figyelembe venni. Tulajdonképpen ez egy abból élő bérbeíró, hogy hozzászól szinte mindenhez, szinte egész nap.

 • '>
  23. vörös terror
  2016. június 30., csütörtök, 13:56
  Válaszolok

  Anna bizonyára valamikor, valami nem tetszőt mondhatott Botkára vagy a pártjára és a vörös gólem ezért bosszút állt. Ez nem áll távol tőle.

 • '>
  22. Kitartás!
  2016. június 30., csütörtök, 13:56
  Válaszolok

  Tisztelt Szopkó Anna!
  Kitartás! Ne adja fel! Az ellenérdekelt fél itteni kommentálásai csak érthetőbbé és még ocsmányabbá teszik a dolgot. Nekik egy egy-két ember élete, egzisztenciája, egészsége nem ér semmit. Ők is így lesznek megmérettetve.

 • '>
  21. vörös város
  2016. június 30., csütörtök, 13:49
  Válaszolok

  13. NP. Ebben az egyben igazad van. “Szegeden nincsenek pártfüggetlen civilek,találjanak ki más mesét”
  A Szegedi Migszokgosok is Botka emberei.