Értékeink – Nógrádi Tibor blogja: A Klebelsberg-modell

kozgyules_varosi16_gs

Tébolyult világunkban minden érték, helyi csoda reményt kell, hogy adjon – írja Értékeink című közéleti blogjában Nógrádi Tibor, a Fidesz szegedi elnöke, frakcióvezetője.

Tébolyult világunkban, ahol tombol a világharag, helyi politikus támadja Szeged sportberuházását, fénykorát éli a gyűlölet és a bosszúvágy, illetve a bulvársajtó – minden érték, helyi csoda reményt kell, hogy adjon. Hogy lehet, lehetne ez másképp!

A blog címe szándékosan megtévesztő, most nem az általam oly nagyra tartott államférfiról, annak munkásságáról – a Szegeden méltatlanul kevés elismerésben részesülő Klebelsberg Kunóról –, hanem az általa alapított Klebelsbergtelep mai nagyszerű lakóiról és a névadójukhoz méltó nemességükről szólok.
Immár helyi hagyomány, hogy november 30-a környékén (mely napot a népnyelv csak Disznóölő Andrásként

említi, hisz e névnap hagyományosan a disznótorok kezdetét jelentette) jótékonysági vacsorát rendeznek a településen. A rendezvényre, önmagukra és Klebelsbergtelep közösségére pénzt és energiát áldozók immár öt éve vacsorajegyeket vásárolnak, az összegyűlt összegből biztosítják a szervezők a sertést, sertéseket (az idén két darab 250 kilós sertés áldozta életét a teremtés rendje szerint a rendezvényen), azokat egy közösségi nap keretében feldolgozzák, majd egy táncmulatsággal egybekötött fergeteges vacsorán közösen elfogyasztják, illetve csak egy részét, mert a megmaradó disznóságokat, színhús, hurka, kolbász, töpörtő formájában szétosztják a település kevésbé tehetős lakóinak. A modell még a fentieknél is szebb, hisz a belépőként befizetett vacsorajegy mellé minden meghívott hoz tartós élelmiszert, étolajat, lisztet és cukrot, mely a disznótoros mellé kerül az ajándékcsomagokba.

A számokról: idén 250-en váltottak vacsorajegyet, több mint 50 ember segítette a munkát, ki a feldolgozásból, ki a felszolgálásból, ki a mosogatásból vette ki a részét; sokan szponzorálták a rendezvényt fűszerekkel, egy szentmihályi savanyúságos a töltött káposztához szükséges hasábokkal, apró káposztával, és volt, aki házi pálinkával, borral. Több mint 100 ajándékcsomag készült úgy, hogy a településrészi önkormányzó testületnek bővíteni kellett eddigi listáit, hisz több ajándékcsomag állt rendelkezésre, mint ahány rászoruló él a környéken.

Klebelsberg Kuno büszke lehet az általa oly nagyon szeretett telep mai lakóira, jómagam önkormányzati képviselőként pedig nagyon hálás lehetek Nekik. Hisz úgy mutattak fel szolidaritást, örök emberi értékeket, hogy közben jól is érezték magukat, és építették, tisztították lelküket a 2015-ös advent kezdetén.

E történettel kívánok mindenkinek Áldott Karácsonyt!

Tébolyult világunkban minden érték, helyi csoda reményt kell, hogy adjon – írja Értékeink című közéleti blogjában Nógrádi Tibor, a Fidesz szegedi elnöke, frakcióvezetője.KLIKK: http://szegedma.hu/?p=597964

Szerző: Szegedma Hírportál2015. december 21.

11 hozzászólás

Kattintson ide! (automatikus fordítás)


Kattintson ide a kép beszúrásához.

 • '>
  11. khm
  2016. december 31., szombat, 20:35
  Válaszolok

  Lehet,hogy nem is oly sokára,Farkast fogok enni.
  Bármit is gondolnak a vadaspark lakói.

 • '>
  10. Bartus Tibor
  2015. december 26., szombat, 13:16
  Válaszolok

  „FIDESZ.M.P.SZ. SZEGEDI HELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYZATA

  FIDESZ.M.P.SZ Alap szabályzatának 42 .§ (1) PONTJA ÉRTELMÉBEN, ,SZÖVETSÉG Helyi szervezetének működési szabályzata alapján meghatározza a helyi szevzeti munkájának rendjét.

  1. §

  Működési szabályzat
  Fidesz.m.p.sz. tagjai ,szabd elhatározásuk alapján, önállóan működő Helyi szervezetet hoznak létre, mely keretében területi csoportok szervezett formában végzik a szövetség választmány és a Kongresszus által elfogadott feladatokat, szervezeti munkát és a választó kerületi ,választók érdekeit, életszükségleteiteknek , kommunális és termelési, valamint fogyasztási szükségleteinek érdekeit képviselik.

  a.) Minden választókerületi csoport területi csoportot szervez, a választók élet szükségleteinek , meghatározására, a polgárok szükségleteinek feltárására és annak tervezésesének érdekében. A választó polgárok segítésével, felmérik a kereskedelmi hálózat, a vállalkozok iparának fejlesztéséhez szükséges területi létesítmények tér-
  veszését és azok Önkormányzati tervezésének szükségletét és azok ki kivitelezését.

  b) A választókerületi csoportok a tervezéseik folyamán tekintetbe veszik a területi
  választok szükségleteit ,valamint Önkormányzati tervek lehetőségeit és a
  anyagi lehetőségeit.

  c ) A választó kerületi csoport képviselője vezeti a szervezet munkáját és a választóinak
  képviseletét , azok szükségleteinek elemzését , majd feldolgozás után a választó
  kerületi csoport határoz az anyagok Önkormányzati előterjesztéséről és annak a
  előterjesztési sorrendjéről.

  d § A területi csoport, szervezetten dolgozik a Fidesz.M.P.SZ. helyi szervezet az új
  tagjainak előkészítésén és a Helyi szervezetbe való felvételéről. A területi csoport
  szervezet működésének folyamatos aktivitásáról 5 tagú vezetőség felelősen dolgozik.

  2.§

  A területi csoport alakuló közgyűlését a Helyi szervezet elnöke és a Választókerületi
  képviselő készíti elő , realizálja a területi csoport vezetőségének megválasztásáig.

  A területi csoport tevékenységének szervezése folyamán a Helyi szervezet elnöke,
  elnökségi tagjai, valamint a választókerületi képviselő , a folytatólagos érdemi
  munka megszervezésének szükségére , a választó kerület területén olyan társadalmi
  helységet biztosít, ahol a szervezeti és a választók igényeinek, szükségleteinek
  megfelelő helységet biztosítanak.

  2.

  Amennyiben a választókerületben olyan társadalmi helység van , vagy létezik és
  minden napi találkozásokat lehet szervezni, ott klub életet is kell szervezni. A választók és a FIDESZ.M.P.SZ tagjainak permanens munkájának előkészítése érdekében, valamint az emberi, polgári kapcsolatok társadalmisága és a családok valamint egyéni polgárok szükségleteinek megismerése érdekében.

  2.a
  Választókerületi tagsági klub

  A választókerületben lakó polgárok-választók, társadalmi és politikai értékeiknek fejlesztés és a mindenkori politikai nézeteik nővel lése céljából,társadalmi életet kell élni ,gyakorolni a választó kerületben és a területi csoportban klub életet
  A FIDESZ.M.PSZ. , Választó kerületi klub tagsági díjjal,hozzá járul a klub helységek karban tartásához, a kiszolgáló és fenntartó személyzet személyi költségeinek fen tartásához. A Helyi szervezet, a Szegedi- Önkormányzati közgyűlés, anyagi támogatással részt vesz a klub fenntartásához.
  A klub személyzete és a szociális tagozat tagjai, önkéntes személyként részt vesznek a választó polgárok, szolidáris a-szociális támogatásában.
  Évente legalább kétszer, önkéntes jótékonysági akciókat szervez, élelmiszer gyűjtést, ruha, cipő és fehérnemű adakozási gyűjtéseket.

  A klub tagsági díjából, díjtalanul megvendégeli a tagjait, ivó vízzel, különböző teákkal, napi sajtó- újságok áttekintésének használatával.Amenyiben a tagság igényli a klub ,évente egyszer 2 hetes interválban, a téli beszerzéseket,termelői áron, megrendeli és szervezetten ki adja, a beszerzési áron.

  A választó kerületi klub , a FIDESZ.M.P.SZ tagozatainak tag gyűlési lehetőséget biztosit.
  Önkormányzati tagozatnak,
  Női tagozatnak,
  Gazdasági tagozatnak
  Irodalmi és művészeti tagozatnak,
  Nyugdíjas tagozatnak.

  3.§

  A helyi szervezete tagozatai működési szabályzatot hoznak ,amely része az Évi munka terv.
  a Tagozatot a tagozat elnöke vezeti , elnök helyettessel, akik felelnek a tagozat munkájáért.
  Külön, megjegyezve,hogy a Helyi szervezet vezetősége ,valamint az szervezet elnöke, a tagozatok tervezetit átnézi,hogy azok összhangban vannak e a Magyaei,és az Országost tagozatok terveivel,. Különös gondott fordítva, a területi csoport, a helyi szervezet
  3.

  tagozatainak ,a megyei tagozat elnökségével valamint az Országos tagozatok elnökségeivel és az elnökökkel való kapcsolatok és elő terjesztésekkel kapcsolatban hozott határozatok
  megvalósítását írányítják, és ellenörzik azok végrahajtását.

  3.A

  a Helyi szervezet tagozatainak tagsága, minden negyedik, évben , Szegedi tagság, tagozat tagjai közül, megyei elnökségi tagot előterjeszhet . Külön a megyei tagozat elnöki tisztségre tagot ajálhat.Tekinetetbe véve a szegdi helyi szervezet, nagyságának figyelmbe vételével.

  4.§

  A tagozat tagjainak előterjesztései ,vita után ,tisztázott szövegben, kerülnek a meghatározott tisztség vielők elé . Majd azok az előterjesztéseket meg vitatják és megfelelő formában és meghatározott ídő rendben realizálják. Majd a feladat elvégzése után, az előterjesztöt , értesítik a végrahajtás eredményeiről.

  5.§

  A tagozatok által előterjesztett szervezeti és tartalmi feladatok kivitelezéséről, a tagozatot a megbízott tisztség vielő értesíti.

  6.§
  A megyei és Országos nyugdíjas tanács üléseriről, a megválasztott küldöttek, minden ülés után a következő ülésen beszámolót tartanak. A beszámoló után a Helyi szervezet nyugdíjas tagozotára vonatkozó határozatokat, a helyi szervezet tagozat elnöke és elnöksége felel a munka elvégzéséért.

  7.§

  Az Országos nyugdíjas tanács tagajai, az írásban adott előterjesztések, végra hajtásának
  eredményeit kíséri és arról, beszámolót ad a helyiszervezet tagozata tagságának.
  Amennyiben az országos nyugdíjas tagozat elnöksége és elnöke, a kapott elő terjesztést, nem realizálta, arról az Országos tagozat Közgyűlését informálni kell megfeleő magyarázattal.

  8.§

  A hyeli szervezet, képviselői az írásban adott kérések és előterjesztések realizációjáról, írásban , vagy szóbelileg értesítik a nyugdíjas tagozat helyi elnökét és ha kell az egész tagságot.
  Semmilyen előterjesztés , határozatattal megerősített , nem maradhat megoldatlan állapotban felelősség nélkül.

  9.§

  4.
  A hekyi szerveuzet titkára, a tagozat elnökségétő kapott előterjesztéseket ,köteles a helyi szervezet elnökének át adni 48 órán belül, ha csak nincs valamilyen meghatározott ok, az előterjesztésnek a későbbi ismertetésére.

  10.§

  Tagozatok terszerű látogatostságaink , akadályozására a helyi szervezet nem állíthat akadályt, vagy vétot nem emelhet, ha az szervezetileg nem ellentétes a helyi szervezet programjával és a tagság a FIDESZ.M.P.SZ. magasabb szerveinek munkája után érdeklődik, vagy előterjesztéseket tesz.
  Kiemelően,fontos ,hogy a helyi szervezet és tagozatainak tagsága, meg ismerje , az országos szerveuzetk munkáját és a tagozatok aktívitását.

  11.§

  A hyelyi szervezet és tagozartainak tagjai, élő kapcsolatot építenek ki a városi csoport terűletén müködö KDNP ÉS Pártunkal szimpatizásó szervezetekkel és azok tagságával.

  12.§

  Helyi szervezet elnöksége és a tagozatok vezetői, évente legalább háromszor , közös ebédet, vagy vacsorát szerveznek, a tagság egymás közötti jmegismerésnek lehetőségeinek nőveláse érdekében. A helyi szervezet, felelős, az egységes manifesztációk, és szokásos ünnepségek megtartásának szervezéséért.

  Szeged 2016. Január. 18. Előterjesztő.

  ……………………………

  Bartus Tibor
  nyug: mikrobiológus

 • '>
  9. szegedi polgár
  2015. december 23., szerda, 15:14
  Válaszolok

  A lakosság jól teljesít! Nem így a kedves képviselők! Mi választópolgárok nem tudunk semmit felsorolni az elmúlt egy év beruházásaiból, fejlesztéseiből.A szép szavak nem fedik el a valóságot.Elég az ígéretekből,kedves szavakból!Elég az ötletelésekből! Választási ciklusokon átívelő tíz éves fejlesztési programot szeretnék, amelyet hozzáértő szakemberek állítanak össze a lakosság igényeinek meghallgatásával!

 • '>
  8. liberális sokk
  2015. december 22., kedd, 22:23
  Válaszolok

  A liberális értékeket viszont ők képviselik.
  http://mediavadasz.info/a-liberalis-szennyoldalakrol/

 • '>
  7. tajkó..
  2015. december 22., kedd, 20:27
  Válaszolok

  Surmíííííííí,a baromfi telepen te kakas vagy?Csak vigyázz,mindig háttal állj falhoz.Figyeld Botkát!!

 • '>
  6. SURMI
  2015. december 22., kedd, 15:53
  Válaszolok

  hát ha az istenek volna baromfi telepe ez a fazon oda kerülne !Süket duma ,ma sokkal keveseiben tanulnak az egyetemeken mint .5 -évvel ezelőtt .és többet is fizetnek , a KLIK egy FIDESZ gyűjtő tábor ,amit le kéne dozírozni ,hisz a pedagógusokat sem fizetik ki rendesen .kréta .és sok egyéb eszközre nincs pénz,Az iskoláknál több helyen megszűnt az internetezés mi ez ,KORONDI ELVTÁRS ?

 • '>
  5. igazsagkimond56
  2015. december 22., kedd, 12:46
  Válaszolok

  89 OTA LIBERALIS OKTATAS VAN
  NEM TUDTAD?

 • '>
  4. igazsagkimond56
  2015. december 22., kedd, 12:30
  Válaszolok

  np ha sokaig irogatsz még ide
  15 év mulva is igy hivjak a minielnököt,meg a képviselöt.
  a gyülölködö kerekes székes már eltünt a közéletböl

 • '>
  3. NP
  2015. december 22., kedd, 12:14
  Válaszolok

  Ez a közösség már 15 évvel ez előtt is egy kiváló csapat volt, 15 év múlva is azok lesznek….hívják bárhogyan is a miniszterelnököt, vagy a képviselőt.

 • '>
  2. kd
  2015. december 22., kedd, 11:27
  Válaszolok

  Az oktatásban zajló ámokfutásra azért annyira nem lenne büszke.

 • '>
  1. durró Hunor
  2015. december 22., kedd, 10:28
  Válaszolok

  Ez igazi civil munka a javából. Nem norvég, nem Sörös Gyuri bá’, nem egyéb liberátor pénzén, hanem a helyiek akaratából és kedvére.